Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Biodiversiteitsmonitoring via KPI’s steeds breder ondersteund

Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel scheef een paper over het belang van monitoring als succesfactor voor biodiversiteitsherstel. 

Het project Brabantse Biodiversiteitsmonitor (BBM) van de Brabantse Collectieven maakt gebruik van objectieve waarderingsmeting met Kritische Prestatie Indicatoren, de zogenaamde KPI’s. Deze methode maakt het mogelijk om de resultaten van prestaties over de jaren heen te vergelijken. Op grond van 13 indicatoren, waarvan 4 groene KPI’s, worden deelnemers beloond voor hun prestaties. 

Hoe kun je KPI’s inzetten voor milieuopgaven? 

Lees het in de studie van het deltaplan:

https://toolbox-all4biodiversity.nl/zoeken/resultaat/sturen-op-prestaties-om-biodiversiteit-te-verbeteren?id=1061985

Afb: Bloeiende randen tellen mee voor de groene indicatoren bij BBM (Foto: M. Leesberg)