Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Previous slide
Next slide

Bijna 1 jaar natuurinclusieve landbouw.

Zoals ook al eerder in de nieuwsbrief is vermeld bestaat de mogelijkheid om u aan te melden voor de omschakeling van uw veehouderijbedrijf naar natuurinclusieve landbouw. Dit project wordt ondersteund door de provincie Noord-Brabant. In dat kader zijn er in Noord-Brabant een zevental ondernemerscoaches natuurinclusieve landbouw aangesteld. Zij zijn te vinden op de site boerennatuurbrabant.nl/natuurinclusief/. De ondernemerscoaches coachen geïnteresseerden in de gang naar natuurinclusieve landbouw. Zowel voor de geïnteresseerden, alswel de ondernemerscoaches is het vaak een hele zoektocht naar mogelijk te nemen maatregelen. Ieder bedrijf is specifiek.

Het is de bedoeling dat aan de hand van keukentafelgesprekken de geïnteresseerden inzicht wordt gegeven over wat van hen verwacht wordt bij omschakeling naar natuurinclusief.  Zij zullen serieus na moeten gaan of natuurinclusieve landbouw bij hem/haar én zijn/haar veehouderijbedrijf past. Daarnaast is de motivatie van de geïnteresseerde uiterst belangrijk.

Door het schrijven van een zogenaamd doorontwikkelplan, waarin in hoofdlijnen de omschakeling naar natuurinclusieve landbouw wordt beschreven, kan bij de provincie Noord-Brabant een verzoek om subsidie worden gedaan voor het laten opstellen van een businessplan. De subsidie bedraagt € 10.000,–.

In een doorontwikkelplan dienen tenminste twee maatregelen voor de thema’s bodem en water, twee maatregelen voor het thema landschap en twee maatregelen voor het thema biodiversiteit zijn beschreven. Tot slot dient een financieel overzicht in hoofdlijnen van de voorgestelde maatregelen aan het plan te worden toegevoegd. Natuurinclusieve landbouw dient, evenals ieder andere bedrijfsvoering, een positief financieel resultaat te bewerkstelligen.

In januari 2019 heeft het eerste coachesoverleg met de provincie plaatsgevonden. Inmiddels zijn wij bijna een jaar verder. Er hebben vele keukentafelgesprekken plaatsgevonden met 84 geïnteresseerden, waarvan door 7 er een doorontwikkelplan bij de provincie is ingediend, als zijnde een aanvraag om subsidie voor het laten opstellen van een businessplan. Voor twee doorontwikkelplannen heeft dit geresulteerd in een positieve beschikking van de provincie voor het toekennen van een subsidie van € 10.000,–. Stand van zaken d.d. 22 november 2019.

In januari 2019 heeft het eerste coachesoverleg met de provincie plaatsgevonden. Inmiddels zijn wij bijna een jaar verder. Er hebben vele keukentafelgesprekken plaatsgevonden met 84 geïnteresseerden, waarvan door 7 er een doorontwikkelplan bij de provincie is ingediend, als zijnde een aanvraag om subsidie voor het laten opstellen van een businessplan. Voor twee doorontwikkelplannen heeft dit geresulteerd in een positieve beschikking van de provincie voor het toekennen van een subsidie van € 10.000,–. Stand van zaken d.d. 22 november 2019.

De provincie heeft zich tot doel gesteld 40 veehouderijbedrijven om te schakelen naar natuurinclusieve landbouw binnen een termijn van drie jaar. Het lijkt tot nu nog een magere oogst, maar er zijn veel subsidieaanvragen (doorontwikkelplannen) onderweg. Zoals al opgemerkt, de omschakeling naar natuurinclusieve landbouw is voor de geïnteresseerden, alsook vaak voor de landbouwcoaches, een behoorlijke zoektocht naar een andere manier van denken en doen. Daar moet goed en serieus over worden nagedacht om het proces te laten slagen. Bent u geïnteresseerd in omschakeling van uw bedrijf naar natuurinclusieve landbouw neem dan contact op met één van de ondernemerscoaches.

Harry Geling,
ondernemerscoach natuurinclusieve landbouw Oost-Brabant.