Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Bijenlandschap

  Onlangs is de Samenwerkingsovereenkomst Bijenlandschap West-Brabant ondertekent door de partners. De partners zijn bijna allen gemeenten van West-Brabant en vele groene en sociale partners, 40 in totaal.

  Sinds de oprichting werkt Bijenlandschap West-Brabant aan een aaneengesloten netwerk van leefgebieden voor bijen (honing en wilde bijen) en andere bestuivers. Een netwerk dat duurzaam jaarrond voldoende voedsel en nestgelegenheid biedt voor bijen en andere bestuivers.

  De doelen van Bijenlandschap West-Brabant zijn:

  • In 2025 is bij vriendelijk beheer van de openbare ruimte niet bijzonder meer, maar een gewoonte, er is geen andere methode denkbaar dan het bij vriendelijk beheer. Daarbij zijn alle partijen die in West-Brabant beheer van groen uitvoeren op de hoogte van het belang en de meerwaarde van bij vriendelijk beheer. 
  • Het aantal bijensoorten dat in aantal afneemt is in 2030 ten opzichte van 2018 is gehalveerd, het aantal soorten dat in de lift zit is verdubbeld.

  Provincie Brabant is betrokken bij de oprichting en ondersteund de start met financiële middelen. Coördinatiepunt Brabants Landschap is de (administratieve) thuisbasis van de opgerichte organisatie. 

  Een greep uit de geplande activiteiten:

  1. Onderzoek naar de mogelijkheden dijklinten te benutten voor insecten
  2. Fotowedstrijd voor de inwoners
  3. Voorsorteren op het nuttig gebruik van de verplichte bufferstroken uit het nieuwe GLB
  4. Excursies naar goede voorbeelden

  Een voorbeeld hiervan was de excursie heggen, hagen en bloemsingels voor bijen en bestuivers in de openbare ruimte. 25 Mei leidde Erik Verbogt adviseur IBOR gemeente Bergen op Zoom een gezelschap rond in de stad. Samenvatting van de wandeling was dat er integraal gedacht en gewerkt werd. Een grote wijk die afgekoppeld wordt voor het regenwater           levert meer biodiversiteit op en functioneert beter door Wadi’s, groen, duurzaamheid en speelmogelijkheden te combineren. De gemeente wist ook financiering te verkrijgen vanuit betaalde vliegtaxschaamte en legde een Lindebos aan. Meer weten klik hier