Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Betaling van agrarisch natuurbeheer later dan gebruikelijk

De deelnemers aan het agrarisch natuurbeheer zijn geïnformeerd dat de betaling van de ANLb vergoeding voor het door hen uitgevoerde beheer later uitbetaald worden dan andere jaren. Normaal gesproken vindt de betaling medio februari plaats. BoerenNatuur Brabant vindt het heel vervelend voor de deelnemers, maar zij hebben te maken met overmacht. De betaling aan de collectieven is later, omdat de hele financiële afhandeling onder het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) is vertraagd en het ANLb onderdeel uitmaakt van het GLB. Begin maart hebben de collectieven de betaling ontvangen van RVO.

De deelnemers aan het ANLb zullen zo snel mogelijk de vergoeding voor het beheer ontvangen na controle en het verwerken van eventuele kortingen en extra betalingen.

BoerenNatuur Brabant doet haar uiterste best om de betaling zo snel mogelijk te verzorgen.

Erik van Moorsel (coördinator BoerenNatuur Brabant)