Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Beste lezer,

Zelfs als alle boeren in heel Brabant verdwijnen, dan eten wij daar niets te minder om.

Ja u leest dit goed…….Maar met ons mooie boerenlandschap is het dan echt gedaan. Vergis je niet!
Want voor een fraai boeren landschap kunnen we niet wereldwijd gaan winkelen. Voor àlle andere landbouwproducten wel.

De boeren zijn belangrijke economische dragers van het buitengebied. Maar dat niet alleen. Ze vormen ook een factor van betekenis op het gebied van landschapsbeleving.
Boerencultuur/natuur heeft een grote invloed op de belevingswaarde van een omgeving. De agrarische sector is onlosmakelijk verbonden met duurzame economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Daar hoort vandaag de dag agrarisch natuurbeheer zonder meer bij.
Het gaat hierbij niet alleen om beheren en beschermen, maar ook om beleven, benutten en het creëren van draagvlak. Uw Collectief stimuleert en faciliteert al deze aspecten op een unieke manier.

Steeds meer boeren doen aan natuurbeheer
Veel boeren zijn aanvankelijk sceptisch om de stap te maken naar natuur-inclusief boeren. Heel begrijpelijk want ze zijn er niet mee opgegroeid. En erger nog: het kostte voorheen altijd geld.
Natuur is lange tijd op alle gebied de sluitpost geweest. Niet alleen bij boeren, maar bij iedereen.
Tot voor kort was een boer-die-aan-natuurbeheer-ging-doen, synoniem met een stoppende boer!
Dat is nu wel anders. Want inmiddels heeft alleen ons collectief al 2500 ha met een vorm van agrarisch natuurbeheer en ruim 200 boeren die meedoen!
Tot voor een jaar terug moest ik nog ‘leuren’ om deelnemers te krijgen voor natuurbeheer. Inmiddels is er een wachtlijst. Het kan verkeren…… en we staan pas aan het begin van een grote omwenteling.

Friesland-Campina en GLB
Natuurbeheer gaat in de toekomst een veel grotere plaats innemen binnen het boerenbedrijf.
Dit blijkt ook uit het feit dat Friesland-Campina boeren die aan natuurbeheer doen, extra gaat belonen. Dit is geen liefdadigheid maar ingegeven door economische motieven. Een goeie zaak!
Ook zal bij de volgende ronde GLB, de basispremie naar beneden gaan en de vergroeningspremie zal ‘verdiend’ moeten worden. Dit betekent dat een boer die niets aan natuur doet, straks alleen nog een schrale basispremie krijgt! Agrarisch natuurbeheer wordt terecht lonend!
Ik zie dit niet als een bedreiging, maar als een enorme kans!

Met ‘natuur’ hebben de boeren goud in handen
Echter zolang je ‘goud’ niet weet te ‘verzilveren’ heb je er niks aan. De eerste stap is bewustwording. Het besef dat agrarische natuur geen zinloze bezigheid is. Maar het belangrijkste product is, dat een boer kan leveren. Voor alle agrarische producten uit ons land geldt, dat ze moeten concurreren met de hele wereld. Dat was zo, dat is zo en dat blijft zo! Elk product is hier volop verkrijgbaar, of het nu melk, vlees of groente betreft. Behalve ‘boeren landschap’, want daarvoor moeten we toch echt bij onze eigen boeren terecht. Dit aspect dienen we veel beter ‘uit te venten’ en te verzilveren. De tijd is er rijp voor. Hier ligt een kans die de boeren in mijn ogen met twee handen dienen te pakken!

Een fraai boeren landschap: het énige streekproduct dat nooit wereldwijd te koop komt!

Jan Ottens (veldmedewerker ANB Oost Brabant) Collectief ANB Midden en West sluiten zich aan bij deze tekst.

Jan Ottens (veldmedewerker ANB Oost Brabant)