Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Berichten van de Provincie Brabant 

Handreiking voor natuurinclusieve melkveehouders

De provincie Noord-Brabant heeft een Handreiking Natuurinclusieve melkveehouderij ontwikkeld. Daarmee kunnen melkveehouders aantonen dat ze vallen onder de uitzonderingsregeling van de verplichte stalaanpassing per 1 januari 2024 in de Interim omgevingsverordening. Met deze handreiking kunnen ook biologische melkveehouders onder de uitzondering vallen als ze aan de voorwaarden voldoen. Meer informatie:

https://www.landbouwenvoedselbrabant.nl/landbouw+en+natuur/natuurinclusieve+landbouw/2075286.aspx?t=Handreiking-voor-natuurinclusieve-melkveehouders-

Regeling inspiratiebedrijven

Er is grote behoefte aan uitwisseling van kennis onder natuurinclusieve ondernemers. Daarom stelt provincie Noord-Brabant opnieuw €150.000 beschikbaar voor 6 agrariërs die hun kennis en ervaring gaan delen met collega-ondernemers. De nieuwe regeling Inspiratiebedrijven is voor vleesveehouders, akkerbouwers en melkveehouders en wordt per 23 november 2021 opengesteld. Lees meer:

https://www.landbouwenvoedselbrabant.nl/landbouw+en+natuur/natuurinclusieve+landbouw/2065989.aspx?t=Regeling-inspiratiebedrijven-natuurinclusieve-landbouw-opnieuw-open

‘s-HERTOGENBOSCH Provinciehuis