Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Berichten van BoerenNatuur

In maart vindt de traditionele boerennatuurweek plaats. Dit jaar gehouden in de week voor de aanvang van de klimatologische lente. Omvang en onderwerpen nemen met de jaren toe. Online is ook hier niet meer weg te denken maar veldbijeenkomsten zijn ook belangrijk voor de overdracht van kennis. Voor een indruk van de breedte noem ik Brigitta Metworst die de relatie mens en omgeving onderzoekt en het Webinar met minister van Natuur en stikstof Christine v/d Wal. Gedurende de natuurweek is het motto kennis delen en kennis opdoen, seminars over natuur inclusieve landbouw maar ook een vooruitblik naar de nieuwe termijn van ANLB en GLB. Met deze theoretische kennis achter de kiezen is het voor de deelnemers aan natuurbeheer een feest om het land op te gaan en de theorie te toetsen aan de praktijk.

De 40 collectieven zijn de schakel naar de aangesloten Agrarische Natuurverenigingen die op hun beurt weer de schakel zijn naar de individuele deelnemende boeren waar de praktijk tot stand komt.

In de collectieven werken boeren samen aan landbouwsystemen die bodem, klimaat, water, natuur en landschap in hun regio versterken. Door samen te werken richt niet elke boer zich op zijn eigen percelen maar kijken ze samen: welk landbouwsysteem is het beste voor zijn bedrijf en de natuur en past ook bij zijn streek? Elke streek is anders: een ander landschap, andere mensen, andere mogelijkheden. Collectieven zijn bij uitstek geschikt om te werken in die streek. 

Foto: opname Wico Dieleman