Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Bericht veldcoördinator gebied Beerse Overlaet

Ruim twee jaar ben ik nu veldcoördinator voor gebied van de Beerse Overlaet. Een gebied waar bescherming van weidevogels begonnen is met het beschermen van nesten en inmiddels uitgegroeid is tot een gebied waar het in verhoudingsgewijs goed vertoeven is voor de weidevogels. Het beschermen van de nesten is uitgegroeid tot een gebied waar steeds meer maatwerk geleverd wordt om de weidevogels een goede kans te geven. Voorbeelden hiervan zijn de plas dras gebieden, een mozaïek van grasland dat later gemaaid wordt en kruidenrijke graslanden voor voedsel. Kortom ik ben ingestapt op een goed lopende trein.

Steeds meer agrariërs kijken of zij binnen hun bedrijf extra inkomsten kunnen krijgen door het leveren van een dienst aan de weidevogels.  Het zijn niet alleen meer de bedrijven die niet meer volledig afhankelijk zijn van de agrarische opbrengsten. Steeds meer agrariërs met een volwaardig bedrijf zien de financiële beloning van natuurbeheer als een serieuze optie. 

Ook de vraag van verpachters van gronden zoals Brabant Water, de diverse programma’s van afnemers van producten zoal Planet Proof zorgen voor meer vragen over mogelijkheden van agrarisch natuur beheer. 

Voor mij als veldcoördinator blijft het de uitdaging om het natuurbeheer te houden bij de agrarische bedrijven, daar waar het kan natuurbeheer een deel te laten zijn van een volwaardig agrarisch bedrijf.  Dit alles in een snel veranderende wereld waarbij de rijdende trein soms wel een sneltrein lijkt te worden. Natuurinclusief boeren, energieopwekking met windmolens of zonneparken allemaal opgaves die op het agrarisch gebied af komen. Opgaves die door sommigen als bedreiging gezien worden en voor andere een uitdaging zijn. Hiertussen proberen we ruimte te houden voor bescherming van weidevogels via agrarisch natuurbeheer. 

Mvg René Westerlaken