Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Bericht van uw Collectieven, ANLb-overeenkomsten

Op basis van het huidige Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) lopen de ANLb-overeenkomsten van het collectief met deelnemers t/m 2021.

De EU heeft besloten dat de nieuwe GLB niet eerder ingaat dan 1 januari 2023. De huidige regeling zal dan onder dezelfde voorwaarden doorlopen tot die nieuwe GLB ingaat. Samen met BoerenNatuur, RVO, de provincie en LNV werken we aan een gezamenlijk stappenplan om o.a. verlenging van de contracten met deelnemers zo goed mogelijk te laten verlopen. Van verlenging kan natuurlijk alleen sprake zijn indien de deelnemer hiertoe bereid is. Zodra het stappenplan duidelijk is, zullen wij met de deelnemers contact opnemen.

Collectieven ANB Brabant