Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Bericht van de voorzitters,

Dit bericht begint helaas met de droevige mededeling dat Herman 
Wijdeven, voorzitter van collectief oost, na een kortstondig ziekbed is overleden. Herman heeft zich vanaf het begin van de oprichting van de collectieven ingezet om er een succes van te maken. Gelukkig heeft hij mogen ervaren dat dit ook in relatief korte tijd gelukt is. Dit positieve resultaat is mede te danken aan zijn grote deskundigheid en onvoorwaardelijke inzet. Herman vertegenwoordigde de Brabantse collectieven ook provinciaal naar onze landelijke koepel  van Boerennatuur.

21 November hebben de drie collectieven het jaarlijkse zogenaamde “goede gesprek” gehouden met de vertegenwoordigers in het provinciehuis die verantwoordelijk zijn voor agrarisch natuurbeheer. Wat gaat er goed, maar vooral wat kan er beter en hoe pakken we dit dan aan. Ook al zijn we in het vierde jaar van ANLb nieuwe stijl, er doen zich nog steeds zaken voor die anders en beter kunnen. De deelnemer in het beheer heeft met een groot aantal instanties te maken en veel wordt geregeld vanaf een bureau met computer en toetsenbord. Intekenen, gebiedsaanvraag, valideren, RVO, schouw, uiteindelijk het uitbetalen door de penningmeester van het collectief. Het zijn vele schakels en het is onze ambitie dit alles soepel te laten verlopen. Knelpunten oplossen en waar nodig onze landelijke koepel Boerennatuur er bij betrekken. 27 November vergaderde BN met alle collectieven en werden vele actuele zaken besproken waaronder natuurlijk ook de onrust en onzekerheid in de sector. De voorzitter legde nog een keer duidelijk de positie van BN uit. BN is geen belangenorganisatie maar zet zich in voor de ruim 10.000 deelnemers in agrarisch natuurbeheer.

Tenslotte: wat al langer verwacht werd is het uitstel van het “nieuwe GLB”. Definitief is nu dat het “oude” met minimaal een jaar wordt verlengd. Wat dit betekent voor ANLb verneemt u later van ons.

Namens de drie collectieven.