Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Bericht van de veldcoördinator Martien Vinken

Zou u aan vaak incourante percelen/randen toch iets willen verdienen? LEES DAN VERDER!!! Het Agrarisch Natuur- en landschapsBeheer (ANB) biedt u hiervoor wellicht mogelijkheden!

In Oost-Brabant  is 4 jaar geleden het Coöperatie Collectief Agrarisch Natuurbeheer Oost-Brabant”, kortweg ANB Oost-Brabant  opgericht door zes Agrarische Natuur Verenigingen (ANV’s) en de milieucoöperatie (PION). De provincie heeft voorwaarden opgesteld en leefgebieden aangewezen die in aanmerking komen voor het collectief. Zo zijn er al diverse samenwerkingen aangegaan met grondeigenaren in Gemert/Bakel en omgeving. Vanaf dit jaar krijgen ook grondeigenaren in De Peel de kans om deel te nemen aan dit collectief. Het collectief kijkt in deze omgeving naar kansrijke gebieden waarvoor een ANB-contract kan worden afgesloten. U kunt hierbij denken aan randen, incourante percelen of stroken in uw akker waar schaduwwerking optreed door de laanbomen vaak naast openbare wegen.

Martien Vinken Veldmedewerker ANB Oost-Brabant

Het collectief loopt zoals benoemt al 4 jaar. De deelnemers die vanaf de start deelnemen hebben een contract van 6 beheerjaren (t/m 2021). Er is de mogelijkheid om tussentijds in te stappen, deze contracten zullen ook in 2021 aflopen. Tijdens de opstart van het collectief ben ik als veldcoördinator aangewezen. Ik kom bij de mensen thuis om geïnteresseerde voorlichting te geven over de mogelijkheden en om de contracten af te sluiten. De deelnemers worden volledig ontzorgd, eventuele vragen kunnen bij mij neergelegd worden. Ik werk met korte lijnen en het collectief zorgt voor de uitbetalingen.

Tijdens een bezoek en de monitoring zie ik dat agrarisch natuurbeheer een positief effect heeft op de biodiversiteit. Het is verbazingwekkend hoe snel insecten en vogels deze akkertjes/weilanden ontdekken. De deelneming aan het ANB brengt meer biodiversiteit maar is zeker ook financieel interessant.

De deelname van grondeigenaren rondom De Peel kwam in het begin moeizaam van de grond maar de belangstelling neemt duidelijk toe. Ik heb al een aantal contracten mogen afsluiten in De Peel. Een van de deelnemers is Martien Leenders. Martien heeft een akkerbouwbedrijf en heeft hobbymatig nog Brandrode runderen, ook het houden van bijen is voor hem een leuke bezigheid. Waar voorheen aardappelen verbouwd werden is nu een vogelakker ingericht. Deze akker bestaat voor 75% uit Luzerne en voor 25 % uit een natuurmengsel. We zien dat vooral de Luzerne goed bestand is tegen de nu heersende droogte. Luzerne heeft penwortels en is zodoende beter in staat om vocht op te nemen. Bovendien vormt Luzerne een bijzonder eiwitrijk voedsel voor runderen. Luzerne kan 2-4 maal per jaar gemaaid worden.  Verder heeft Martien een 12 m brede bijenrand en kruidenrijk grasland ingezaaid op zijn huisperceel. Martien loopt zeer regelmatig een keer door het gewas en kan dan echt genieten van de bijen die op dit gewas afkomen. Bovendien vormt het een mooie bron van inkomsten.

Voor meer uitleg over de aanvraag van dit collectief of over bovenstaande pakketten, zie de website van ANB Oost Brabant https://boerennatuurbrabant.nl/beheer-afsluiten/beheerpakketten-en-vergoedingen/open-akkers-op-zand/ of bel Martien Vinken 06-27122721 of info@martienvinken.nl

Martien Leenders
Infopaneel De Groote Peel