Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Let op: Deze zomer weer budget voor inzaaien PKG!

 Hebt u al kennisgemaakt met Productief Kruidenrijk Grasland (PKG)? Met het project 100haPKG2.0 krijgt u opnieuw de kans om het op uw percelen uit te proberen.

 PKG heeft meerdere voordelen boven reguliere gras- of gras/klaverteelt. Het is een meer robuust gewas wat droogte beter doorstaat, het heeft een mooie gewasopbrengst bij droogte en verbetert de bodem doordat enkele kruiden zeer lange en stevige wortels hebben. Er zijn eigenlijk geen echte nadelen als het gewas met aandacht en vakmanschap geteeld wordt. 

Deelnemers aan het project 100haPKG2.0 kunnen dit PKG-mengsel op hun percelen inzaaien met een bijdrage in de aanschafkosten van maximum 500 euro/ha voor de maximale oppervlakte van 3 ha. De minimaal in te zaaien oppervlakte is 1 ha. Nieuwe deelnemers krijgen voorrang op deze regeling.

 Dit is een project van Collectief Midden Brabant ism Waterschap De Dommel.

Het verbeteren van de bodem, waaronder de infiltratie-capaciteit en de droogte-bestendigheid van het gewas, zijn reden voor het waterschap om geld te investeren in de kennismaking met ‘productief kruidenrijk grasland’ (PKG).                         

 Het project 100haPKG2.0 wordt opengesteld voor inschrijvingen van 1 juli tot 1 augustus 2023. Doe er uw voordeel mee. Houd de website in de gaten: https://boerennatuurbrabant.nl/pkg/

Afb: Kruidenrijk grasland met rode- en witte klaver, smalle weegbree en Cichorei in een droog grasland geeft toch nog een mooie opbrengst (Foto: P. Kerkhofs