Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Vertrouwen en begeleiden

Door het uitvoeren van het agrarisch natuurbeheer door collectieven bestaan er korte lijnen tussen de beheerder en het collectief. Uitgangspunt in deze relatie is onderling vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid. Toch is het nodig om als collectief te kunnen verantwoorden dat de deelnemers de afgesproken prestaties (beheereisen en algemene beheervoorschriften beheerpakketten) nakomen. Daarom voert ieder collectief controles uit waarbij het uitgangspunt is dat door deze controle de deelnemers begeleid worden bij het beheer en tevens dat wordt voorkomen dat (ongemerkt) overtredingen plaatsvinden en gesignaleerd worden door de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). Indien de NVWA overtredingen constateert kunnen deze uiteindelijk leiden tot sancties vanuit de Provincie richting het collectief.

Schouwprotocol en schouwcommissie

Het bestuur van ieder collectief heeft een ‘schouwprotocol’ vastgesteld en een ‘schouwcommissie’ ingesteld die verantwoordelijk is voor de schouw.

In het kwaliteitshandboek van de collectieven is het volgende aangegeven:

De gebiedsmedewerkers van de collectieven die beheercontracten met deelnemers afsluiten zullen ook ingezet worden bij de schouw.

Herstel en Sanctieprotocol

Om misverstanden zoveel mogelijk te vermijden is in het Herstel- en Sanctieprotocol vastgelegd waar de verschillende partijen zich aan moeten houden. Op verzoek kan het Herstel- en Sanctieprotocol worden toegestuurd door gebruik te maken van de contactpagina.