Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Tot dit leefgebied behoren in Brabant de veen- of moerige gronden op de overgang van het zand- naar het kleigebied. In Brabant noemen we deze zone ook wel ‘de naad van Brabant’. Het zijn open beemdengebieden met overwegend grasland of gesloten gebieden met smalle percelen met elzensingels (slagenlandschap).

Grote modderkruiper en bittervoorn als boegbeeld

De twee meest kenmerkende soorten voor dit leefgebied zijn de grote modderkruiper en de bittervoorn. Als je maatregelen voor deze soorten neemt, zoals het ecologisch slootschonen en de aanleg van onbemeste randen langs de sloten, profiteren daar ook veel andere soorten van.

Maatregelen agrarisch natuurbeheer

Essentieel voor dit leefgebied is een goed beheer van sloot en slootkant en een goede waterkwaliteit.

Dit wordt ondermeer bereikt door een ander en extensiever maaibeheer van sloten en de aanleg van smalle stroken met onbemest bloemrijk grasland.  De waterkwaliteit profiteert dan ook van minder uit- en afspoeling.

Beheerpakketten

Voor dit leefgebied zijn een aantal beheerpakketten opengesteld waarvoor een beheercontract met de collectieven afgesloten kan worden.

Naam beheerpakket Jaarlijkse vergoeding per eenheid Downloads
Infoblad n.v.t. Download infoblad
Botanisch waardevolle hooilandrand €1171,03-€ 1337,71
(afhankelijk van rustperiode)
Download beheerpakket
Botanisch waardevolle weiderand € 1025,23/ha Download beheerpakket
Kruidenrijke graslandrand € 1062,87/ha of € 1196,92 /ha (afhankelijk van aantal
indicatorsoorten)
Download beheerpakket
Poel en klein historisch water Vergoeding afhankelijk van grootte poel en uit te voeren beheer in contractperiode Download beheerpakket
Natuurvriendelijke oever € 2531,79 per hectare Download beheerpakket
Rietzoom en klein rietperceel €  0,56 per meter (< 5 meter) of € 803,97 per ha (>5 meter) Download beheerpakket
Duurzaam slootbeheer € 0,06 -€ 0,10 per meter (afhankelijk van type) Download beheerpakket