Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

In Brabant behoren 2 gebieden tot dit leefgebied. Het zijn de kern van het Land van Heusden en Altena en de Beerse Overlaet. Het zijn gebieden met overwegend grasland die waardevol zijn voor weidevogels.

Grutto, wulp en kievit als boegbeeld

De meest kenmerkende soorten voor dit leefgebied zijn de grutto, wulp en kievit. Als je maatregelen voor deze soorten neemt profiteren daar ook veel andere soorten van.

Maatregelen agrarisch natuurbeheer

De afgelopen jaren is in Brabant in samenwerking met agrariërs, vrijwillige weidevogelbeschermers en ANV’s veel onderzoek gedaan naar geschikte maatregelen voor weidevogels. De volgende zaken zijn belangrijk:

Beheerpakketten

Voor dit leefgebied zijn een aantal beheerpakketten opengesteld waarvoor een 6-jarig beheercontract met de collectieven afgesloten kan worden.

Naam beheerpakketJaarlijkse beheervergoeding per hectareDownloads
1 Grasland met rustperiode€203,00 – €1101,00 (vergoeding afhankelijk van rustperiode, niet langer dan 1 juli)Download beheerpakket
2 Kuikenvelden€ 295,00 – € 802,00 (vergoeding afhankelijk van rustperiode)Download beheerpakket
3 Plasdras€ 1001,00 – € 3421,00 (vergoeding afhankelijk van inundatie- en rustperiode)Download beheerpakket
Legselbeheer: Nestbescherming op grasland of bouwlandVergoedingssystematiek per collectief vastgesteldVraag bij uw gebiedscoordinator voor specifieke informatie
4 Legselbeheer: Rustperiode op bouwland 15 april – 15 mei€ 140,00Download beheerpakket
5 Kruidenrijk grasland€ 1307,00 – € 1956,00 (vergoeding afhankelijk van rustperiode, niet langer dan 1 augustus)Download beheerpakket
41 Ontwikkeling kruidenrijk grasland€ 465,00 – € 1060,00 (vergoeding afhankelijk van stadium graslandvegetatie)Download beheerpakket
6 Extensief beweid grasland€433,00 – €2135,00 (vergoeding afhankelijk van periode en veedichtheid)Download beheerpakket
7 Ruige mest- rijland€ 104,00Download beheerpakket
8 Hoog waterpeil€ 114,00- € 229,00 (vergoeding afhankelijk van verhoging)Download beheerpakket
19 Kruidenrijke akker€108,00 of €2121,00 (afhankelijk van grondsoort en gewas)Download beheerpakket
15 Wintervoedselakker€1840,00 of €2121,00 (afhankelijk van grondsoort)Download beheerpakket
45 Kievitenstrook€ 2417,00 of € 2953,00 (afhankelijk van grondsoort)Download beheerpakket
19 Veldleeuwerikenrand€2869,00 of €3170,00 (afhankelijk van grondsoort)Download beheerpakket
19 Patrijzenrand€2869,00 of €3170,00 (afhankelijk van grondsoort)Download beheerpakket
19 Meerjarige vogelakker€1990,00 of €2622,00 (afhankelijk van grondsoort)Download beheerpakket
43 Bloemenblok€ 2844,00 of € 3150,00 (afhankelijk van grondsoort)Download beheerpakket
44 Keverbank€ 2844,00 of € 3543,00 (afhankelijk van grondsoort)Download beheerpakket
10 Natuurvriendelijke oever€ 2.531,79Download beheerpakket