Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Tot dit leefgebied behoren in Brabant de vrij kleinschalige gebieden met veel landschapselementen zoals (knot)bomenrijen, houtsingels en elzensingels. Belangrijke gebieden zijn  ‘Het Groene Woud’ in Midden-Brabant, de beekdalen en de vele landgoederen in onze provincie. Maar ook de veen- of moerige gronden op de overgang van het zand- naar het kleigebied- ‘de naad van Brabant’- met veel sloten waar ondermeer de grote modderkruiper voorkomt behoren tot dit leefgebied.

Grote modderkruiper en bittervoorn als boegbeeld voor ‘de naad van Brabant’

De twee meest kenmerkende soorten voor ‘de naad van Brabant’ zijn de grote modderkruiper en de bittervoorn. Als je maatregelen voor deze soorten neemt, zoals het ecologisch slootschonen en de aanleg van onbemeste randen langs de sloten, profiteren daar ook veel andere soorten van.

Soorten van kleinschalige landschappen

In de kleinschalige landschappen van dit leefgebied komen veel verschillende soorten voor. Kenmerkende vogels zijn de steenuil, huiszwaluw, geelgors, grote lijster en gekraagde roodstaart. Opgaande beplantingen zoals (knot)bomenrijen en houtsingels zijn essentieel voor de meeste soorten. In dit gebied komen van oudsher ook veel amfibieën voor zoals de zeldzame kamsalamander en boomkikker. Voor amfibieën heb je poelen nodig in de omgeving van bosjes en houtsingels.

Maatregelen agrarisch natuurbeheer

Voor de soorten die vooral afhankelijk zijn van sloten is ecologische slootschonen een belangrijke maatregel in combinatie met natuurvriendelijke oevers en onbemeste kruidenrijke stroken langs de sloot. De soorten van het kleinschalige landschap zijn allemaal afhankelijk van een landschap met veel variatie en een goed beheer. Belangrijk is het goed beheer van de landschapselementen zoals (knot)bomenrijen, houtsingels, elzensingels en kleine bosjes en kikkerpoelen. Door een goed beheer behouden ze hun ecologische waarden. In diverse gebieden is het ook wenselijk om nieuwe streekeigen landschapselementen aan te leggen. Binnen dit gebied passen natuurlijk ook allerlei typen bloemrijke randen langs weilanden en akkers.

Beheerpakketten

Voor dit leefgebied zijn een aantal beheerpakketten opengesteld waarvoor een 6-jarig beheercontract met de collectieven afgesloten kan worden.

Naam beheerpakketJaarlijkse beheervergoeding per hectareDownloads
13a Botanisch weiland€1121,-Download beheerpakket
13h Botanisch hooiland€1562,-Download beheerpakket
13c Botanische weiderand€1121,-Download beheerpakket
13d Botanische hooilandrand€1661,-Download beheerpakket
5 Kruidenrijk grasland (rand)€1171,- of €1376,- (vergoeding afhankelijk van soortenrijkdom)Download beheerpakket
18 Kruidenrijke akker€108,00 of €2121,00 (afhankelijk van grondsoort en gewas)Download beheerpakket
14 Stoppelland€132,- tot €3078,- (afhankelijk van type stoppel en periode stoppel)Download beheerpakket
15 Wintervoedselakker€1840,00 of €2121,00 (afhankelijk van grondsoort)Download beheerpakket
19 Patrijzenrand€ 2869,00 of € 3170,00 (afhankelijk van grondsoort)Download beheerpakket
19 Bijenrand€ 2582,00 of € 2773,00 (afhankelijk van grondsoort)Download beheerpakket
16 Meerjarige vogelakker€ 1990,00 of € 2622,00 (afhankelijk van grondsoort)Download beheerpakket
43 Bloemenblok€2844,00 of €3150,00 (afhankelijk van grondsoort)Download beheerpakket
44 Keverbank€2844,00 of €3543,00 (afhankelijk van grondsoort)Download beheerpakket
9 PoelZie beheerpakketDownload beheerpakket
10 Natuurvriendelijke oeverZie beheerpakketDownload beheerpakket
20 HoutsingelZie beheerpakketDownload beheerpakket
20 ElzensingelZie beheerpakketDownload beheerpakket
21 KnotbomenZie beheerpakketDownload beheerpakket
21 BomenrijZie beheerpakketDownload beheerpakket
23 StruweelhaagZie beheerpakketDownload beheerpakket
22 Knip- en scheerhegZie beheerpakketDownload beheerpakket
26 HoogstamboomgaardZie beheerpakketDownload beheerpakket
27 HakhoutbosjeZie beheerpakketDownload beheerpakket
28 GriendjeZie beheerpakketDownload beheerpakket
29 BossingelZie beheerpakketDownload beheerpakket