Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

In voorbereiding: info over inzet middelen waterschappen worden rond 20 oktober op deze website geplaatst.

Voor het werkgebied van Waterschap Aa en Maas zijn een aantal beheerpakketten opengesteld waar u een 6-jarig beheercontract met het collectief in wiens werkgebied uw perceel ligt af kunt sluiten.

De diverse beheerpakketten die opengesteld zijn in Waterschap Aa en Maas hebben uiteenlopende doelen:

De pakketten zijn niet overal in het werkgebied van Waterschap Aa en Maas toepasbaar. In onderstaande tabel ziet u welke beheerpakketten er zijn en in welke gebieden u een beheercontract voor een of meerdere beheerpakket(ten) af kunt sluiten.

Beheerpakketten randenbeheer langs waterlopen/sloten

Naam beheerpakketOnderdelen van werkgebied waar pakket toegepast kan wordenJaarlijkse beheervergoeding per hectareDownloads
19b Kruidenrijke akkerrand-overlap met verplichte bufferstrook (GLMC 4)Langs KRW-oppervlaktewaterlichamen (5 meter) en langs A-waterlopen (3 meter) die uitmonden in KRW-oppervlaktewaterlichaam.€ 872Download beheerpakket
46 Verbrede bufferstrook op bouwland(op kleigrond)Langs KRW-oppervlaktelichamen (verbreding tot maximaal 25 meter)€ 2.971Download beheerpakket
46 Verbrede bufferstrook op bouwland (op zandgrond)Langs KRW-oppervlaktelichamen (verbreding tot maximaal 25 meter)€ 2.439Download beheerpakket
5h Verbrede bufferstrook op grasland: rand klasse ALangs KRW-oppervlaktelichamen (verbreding tot maximaal 25 meter)€ 1.171Download beheerpakket

Beheerpakketten voor gehele percelen

Naam beheerpakketOnderdelen van werkgebied waar pakket toegepast kan wordenJaarlijkse beheervergoeding per hectareDownloads
38 Kruidenrijk grasland in combinatie met waterbergingMaatwerk in overleg met waterschap€ 1.603Download beheerpakket
18 Kruidenrijke akker: 3 jaar teelt graan + 3 jaar ander gewas (op zandgrond)Attentiezone waterhuishouding€ 1.840Download beheerpakket
18 Kruidenrijke akker : 3 jaar teelt graan + 3 jaar ander gewas (op kleigrond)Attentiezone waterhuishouding€ 2.121Download beheerpakket
18 Kruidenrijke akker: 3 jaar ander gewas ( rustgewas, productief kruidenrijk grasland of stikstofbindend gewas)Attentiezone waterhuishouding€ 108Download beheerpakket
16 Meerjarige vogelakker: 75% luzerne/rode klaver/graan/productief kruidenrijk grasland + 25% natuurbraakstroken (op kleigrond)Attentiezone waterhuishouding€ 2.622Download beheerpakket
16 Meerjarige vogelakker: 75% luzerne/rode klaver of graan of productief kruidenrijk grasland + 25% natuurbraakstroken (op zandgrond)Attentiezone waterhuishouding€ 1.990Download beheerpakket
13a Botanisch weilandAttentiezone waterhuishouding€ 1.121Download beheerpakket
13h Botanisch hooilandAttentiezone waterhuishouding€ 1.562Download beheerpakket

Beheerpakketten beperking chemie

Naam beheerpakketOnderdelen van werkgebied waar pakket toegepast kan wordenJaarlijkse beheervergoeding per hectareDownloads
55 aBeperking chemische onkruidbestrijding op graslandAttentiezone waterhuishouding€ 72Download beheerpakket
55 b/c Beperking chemische onkruidbestrijding op bouwlandAttentiezone waterhuishouding€ 108Download beheerpakket

Beheerpakketten natuurvriendelijke oevers

Naam beheerpakketOnderdelen van werkgebied waar pakket toegepast kan wordenJaarlijkse beheervergoeding per hectareDownloads
10 Natuurvriendelijke oeverGehele werkgebied€ 4.736Download beheerpakket
11a Smalle rietzoom (< 5 m)Gehele werkgebied€ 1,08Download beheerpakket
11b Brede rietzoom (>5 m) en klein rietperceelGehele werkgebied€ 1.682Download beheerpakket

Beheerpakketten waterbeheer

Naam beheerpakketOnderdelen van werkgebied waar pakket toegepast kan wordenJaarlijkse beheervergoeding per hectareDownloads
36a Beheer peilgestuurde drainageGehele werkgebied€ 43Download beheerpakket
36b Beheer conserveringsstuuwGehele werkgebied€ 43Download beheerpakket