Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Het agrarisch waterbeheer is een onderdeel van het agrarisch natuurbeheer dat uitgevoerd wordt door de drie collectieven in Brabant.

Diverse pakketten zijn gekoppeld aan het type watergang of de attentiezone waterhuishouding. Of deze liggen op of grenzen aan uw percelen kunt u via deze link bekijken. Rechts boven kunt u ter verduidelijking de legenda aanzetten en lagen aan- en uit zetten. (A-watergangen en Aa en Maas ontbreken nog, deze worden zo snel mogelijk toegevoegd. Eventueel kunt u de legger van het waterschap raadplegen tot die tijd).

De drie collectieven hebben samen met de waterschappen afgesproken waar ze het geld voor agrarisch waterbeheer in gaan zetten. Dit varieert per waterschap. Klik op het waterschap waarin uw gronden liggen om te zien wat de mogelijkheden zijn voor agrarisch waterbeheer.