Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

De collectieven in Brabant gebruiken hetzelfde beheercontract met dezelfde voorwaarden.

Het beheercontract wordt afgesloten met de volgende opschortende voorwaarden:

  1. dat er voldoende deelnemers zijn zodat het collectief kan voldoen aan de minimale eisen van de provincie voor effectief beheer;
  2. het beheer wordt opgenomen in de gebiedsaanvraag van het Collectief aan de provincie;
  3. van formele goedkeuring van de gebiedsaanvraag door de Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant betrekking hebbend op het beheer zoals in dit contract is opgenomen.

Als de gebiedsaanvraag van het Collectief door de provincie wordt goedgekeurd en leidt tot een subsidiebeschikking, gaat het beheercontract “onder opschortende voorwaarden” met de hierin vermelde gegevens voor het uitvoeren van het beheer, automatisch over in een definitief beheercontract tussen u het Collectief.

Contractduur

De nieuwe beheercontracten hebben in beginsel 1 januari 2023 als begindatum en 31 december 2028.

Raamovereenkomst

Dit beheercontract geldt als een raamovereenkomst. Mogelijk jaarlijks en zelfs lopende het seizoen t.b.v. het zogenaamde ‘last minute’ bij weidevogelbeheer, kunnen aanpassingen gewenst zijn van de overeengekomen beheerafspraken. Dergelijke aanpassingen, vastgelegd in een aangepaste bijlage 4, wordt gezamenlijk ondertekend in een aanpassing op dit beheercontract.

Voorwaarden voor deelname

  1. U moet bekend zijn bij RVO

Iedere deelnemer moet bekend zijn bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit geldt voor ondernemers maar ook voor particulieren die deelnemen aan het ANLB. Bent u nog niet bekend bij RVO, dan moet u zich laten registeren. Onze gebiedscoördinatoren kunnen u hiervoor van advies voorzien.

  1. Perceelregistratie

Alle percelen waarmee u deel wil nemen aan ANLB moeten in de perceelregistratie aan u gekoppeld zijn. Indien dit nog niet het geval is, dient u zelf via ‘mijn RVO‘ hiervoor zorg te dragen.

  1. Lidmaatschap van het Collectief.

Aan de deelname aan ANLB is de voorwaarde verbonden dat u lid moet zijn van het Collectief. Deze voorwaarde geldt landelijk. Lid worden van het collectief gaat automatisch door het aangaan van een beheercontract. Aan het lidmaatschap van het collectief zijn kosten verbonden. Wanneer u echter tevens lid bent of wordt van de Agrarische Natuur Vereniging in uw gebied, krijgt u 100% reductie op de contributie van het Collectief.

Machtiging RvO

Voor het intekenen van de beheerpakketten moeten deelnemers een machtiging afgeven aan het Collectief. De machtiging is nodig voor het ophalen van gegevens uit de perceelsregistratie van RvO.nl.

Info beheercontract

OnderdeelDownloads
Beheercontract (voorbeeld)Download
Algemene voorwaarden beheercontract (bijlage 2)Download
Overzicht beheereenheden (bijlage 4)Download
Kosten verrekening beheercontractDownload