Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

De collectieven hebben gebiedsmedewerkers aangesteld die u kunnen adviseren over de invulling van agrarisch natuur- en landschapsbeheer op uw gronden en over de subsidiemogelijkheden. Onze gebiedsmedewerkers kennen de streek, ze zijn actief namens de collectieven , ze kennen het boerenbedrijf en ze kennen de regeling.

Wat doen de gebiedsmedewerkers voor u:

Om te zorgen dat de advieskosten niet te hoog worden- de collectieven willen dat zoveel mogelijk geld naar de deelnemers gaat- bieden de collectieven twee opties aan: advies aan de keukentafel en/of digitaal advies.

Het advies is gratis als u lid bent van de ANV die in uw gebied actief is of als u lid bent van het collectief.

Advies aan de keukentafel

Voor grote subsidieaanvragen maken onze gebiedsmedewerkers een afspraak aan de keukentafel zodat ze samen met u maatwerk kunnen leveren dat past bij uw bedrijf/uw landgoed.

Kleinere aanvragen

De kleinere aanvragen proberen de gebiedsmedewerkers zoveel mogelijk via de mail af te werken om te voorkomen dat de advieskosten uit de hand lopen.

Werkgebieden van de veldmedewerkers BoerenNatuur Brabant