Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Bedrijf Rasenberg te Hooge Zwaluwe natuur inclusief

Onder grote belangstelling werd 2 september jl. het bedrijf van de familie Rasenberg in de Zonzeelsepolder in de schijnwerpers geplaatst. Als derde bedrijf in Brabant kreeg Jan Rasenberg het fraaie bord overhandigd NATUUR INCLUSIEF. Dit was de afsluiting van een memorabele ontmoeting van ongeveer alle partijen die betrokken zijn bij zaken die landbouw en natuur raken. 2 Gedeputeerde, 2 wethouders, vertegenwoordigers van het Waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer, Brabantse collectieven, ZLTO, ANV Drimmelen&Moerdijk en vele anderen. De uitreiking vond plaats na een rondleiding van Boer Jan die aan het gezelschap een aandachtig gehoor had. Weidevogel bescherming zit de familie in het bloed zo leerde wij en stond aan de basis voor wat vandaag te zien was. Uitvoerig kwam ter sprake dat Zonzeel geen leefgebied is en daarom geen vergoeding oplevert. Een klein gebied kan ook zeer waardevol zijn en al helemaal in Zonzeel omdat de buren het natuurgebied van Staatsbosbeheer zijn. Een aandachtspunt voor de komende evaluatie van 6 jaar ANLb en de situatie van de leefgebieden.

Als bestuurder van collectief west Brabant herinner ik mij het moment van 3 jaar geleden dat ik deel uitmaakte van een delegatie bestuurders. Wij waren uitgenodigd door de provincie met de vraag of de Brabantse collectieven een rol wilde en kunnen spelen bij het realiseren van meer natuur inclusieve bedrijven. Het was de provincie opgevallen dat het nieuwe ANLb beleid succesvol was en zo mogelijk ook buiten de leefgebieden in een andere opzet ontwikkeld zou kunnen worden. Het gevolg is bekend, coaches gingen op pad en bijeenkomsten werden georganiseerd met als resultaat wat u hierboven kunt lezen. Het mooie van de bijeenkomst bij Rasenberg was ook dat dit derde natuur inclusieve bedrijf in Brabant ook d.m.v. een fysieke bijeenkomst kon worden gehouden. De eerste 2 gebeurde toen de corona beperkingen dit nog niet toelieten.

Sjaak van Schie, voorzitter ANV Drimmelen&Moerdijk en voorzitter Collectief West-Brabant.