Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

RVO voert BGT in. Dit heeft gevolgen voor u en ook voor de Brabantse collectieven. 

In 2022 en 2023 zet RVO alle percelen voor landbouw en landschap omgezet naar de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie). 

Mogelijk zijn uw percelen al omgezet en anders gebeurt dat in het komende jaar.

Voor u als ondernemer en ons als collectieven zullen in veel gevallen de grenzen van uw percelen verschuiven ten opzichte van de ingetekende ANLb regelingspercelen. 

De collectieven zijn de komende maanden druk in de weer om de intekening van uw ANLb-percelen aan te passen aan de nieuwe BGT-grenzen. 

Hiervoor hebben we uw hulp nodig! Want mogelijk hebt u gereageerd op de intekening van uw percelen in de BGT bij RVO. Maar misschien hebt u dat nog niet gedaan? Voor u is het van groot belang dat de intekening van uw ANLb-percelen uiteindelijk past bij de nieuwe BGT. Want niet goed ingetekend kan ertoe leiden dat uw collectief gekort wordt en u daardoor uiteraard ook. Iets wat we samen dienen te voorkomen.

Onze veldmedewerkers krijgen alle afwijkingen tussen de ANLb-percelen en de BGT te zien en zij proberen deze met elkaar in overeenstemming te brengen. Dit kan in veel gevallen om bijzonder kleine afwijkingen gaan. Soms komen er ook grote afwijkingen naar voren en zullen zij daar met u contact over opnemen. Zij zullen u vragen of u ingestemd hebt met deze afwijkingen en anders vragen zij u met RVO contact op te nemen om de BGT-intekening aan te passen. 

Het is de verantwoordelijkheid van u als ondernemer om de juiste registratie van uw percelen te regelen met RVO. Deze verantwoordelijkheid ligt niet bij het collectief. Het collectief mag het agrarisch natuurbeheer alleen intekenen binnen de grenzen van de BGT. 

Onze veldmedewerkers zullen mogelijk met u contact opnemen om de voorkomende onduidelijkheden in de BGT en de ANLb-percelen samen op te lossen. We hopen op uw medewerking. 

Tip: Dien de gecombineerde opgave zo spoedig mogelijk in en wacht niet tot de laatste dag.

Dit is dit jaar zeker van belang in verband met de intekening van uw percelen met de BGT. De laatste week is het standaard erg druk bij RVO en lastig te bereiken.