Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Eerste resultaten project PARTRIDGE bekend!

    Eerste resultaten project PARTRIDGE bekend! Eind 2016 is PARTRIDGE gestart. Het doel van dit vierjarige (2017-2020) project is demonstreren dat moderne landbouw en biodiversiteit  hand in hand kunnen gaan. In tien demonstratiegebieden van 500 ha, verspreid over Engeland, Schotland, Duitsland, België en Nederland, wordt minimaal 7 % optimaal habitat aangelegd. Eén van de […]

Extra budget beschikbaar voor agrarisch waterbeheer West-Brabant

Het waterschap Brabantse Delta stelt extra budget beschikbaar voor beheer van randen langs watervoerende watergangen voor de jaren 2018 t/m 2021. Heeft u landbouwpercelen langs een watervoerende watergang en wilt u een bijdrage leveren aan een betere waterkwaliteit? Dan kunt u wellicht in aanmerking komen voor een vergoeding als u meedoet met dergelijk randenbeheer. Uitvoering […]

Gebiedsbijeenkomsten Collectief Midden Brabant

hierbij de getoonde presentatie van de gebiedsbijeenkomsten van Collectie Midden Brabant. 1 Inleiding ANLb en Collectief 2 Randenbeheer en waterkwaliteit 3 presentatie maaien en maaiselbeleid (eerste opzet) 4 Agrarisch waterbeheer 5 Schouw en monitoring

De gebiedsaanvraag is getekend

de gebiedsaanvraag voor 2017 is getekend. Met de Gebiedsaanvraag kijken de collectieven naar de instapeisen die nodig zijn om goede natuurresultaten te boeken. De collectieven dienen daarna een gebiedsaanvraag/-offerte in bij de provincie. De provincie beoordeelt deze aanvraag en zal een aanvraag beschikken. hiermee is een drukke periode voor de collectieven afgerond.

nieuwsbrief Midden Brabant

Hierbij de laatste nieuwsbrief van Midden Brabant Nieuwsbrief 2 – collectief Midden-Brabant – november 2015

nieuwsbrief West Brabant

hierbij de laatste nieuwsbrief van ANB West Brabant ANB WB16-18 Nieuwsbrief 2 ANB West-Brabant Maart 2016

nieuwsbrief Oost brabant

hieronder een link naar de meest actuele nieuwsbrief van ANB Oost Brabant nieuwsbrief 1 Oost Brabant