Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Ambitiedocument Versterking Biodiversiteit in Midden-Brabant

In Nederland is sprake van een achteruitgang van 75% van de insecten in minder dan 30 jaar. De urgentie is dus groot om samen de biodiversiteit te verbeteren. Iedereen doet wat hij kan maar helaas is gebleken dat de huidige individuele acties niet voldoende zijn. We zullen de samenwerking moeten oppakken tussen landbouw, natuur en stedelijk gebied om daadwerkelijk het verschil te maken voor de biodiversiteit. Waterschap de Dommel heeft het afgelopen voorjaar een verkenning uitgevoerd onder de partners in Midden Brabant om deze samenwerking te benoemen. De actiebereidheid is groot!  Ook het Collectief Midden Brabant en de ANV’s Kempenland en Duinboeren waren betrokken bij dit proces.

De gezamenlijke acties zijn benoemd in het Ambitiedocument en worden op korte termijn opgepakt. Het is niet de bedoeling om samen te vergaderen maar om aan de slag te gaan. De expertise en rol van het CMB en de ANV’s in het landelijk gebied zal hierbij zeker nodig zijn.

 Met vriendelijke groet,

Marinka de Wit – Welvaarts
Planvormer landelijk gebied

Brabant Water organiseerde een excursie over de terreinen van locatie Budel met aandacht voor vernatting en sinusbeheer (Afb M. Leesberg)