Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Alex Datema stopt als voorzitter bij BoerenNatuur

Per 1 mei 2023 stopt Alex Datema als voorzitter bij BoerenNatuur. Hij wordt directeur Food & Agri bij de Rabobank waar hij zich ook gaat inzetten voor een meer natuurinclusieve landbouw. Alex was vanaf de start van BoerenNatuur, eind 2015, voorzitter van BoerenNatuur. In die zeven jaar heeft hij met visie en inzet gebouwd aan de vereniging BoerenNatuur samen met de 40 agrarische collectieven. Hij heeft BoerenNatuur op de kaart gezet bij alle partijen betrokken bij het agrarisch natuur- en landschapsbeheer en de transitie naar een meer natuurinclusieve landbouw. Hij heeft daarbij altijd een verbindende rol gespeeld in een wereld die helaas meer en meer gepolariseerd raakt. En dat is ook de rol van BoerenNatuur: zoeken naar de verbinding tussen natuur en landbouw en laten zien dat boeren een waardevolle bijdrage leveren aan behoud en ontwikkeling van natuur en landschap in het landelijk gebied. BoerenNatuur gaat op zoek naar een interim-voorzitter.

Meer informatie bij Evelien Verbij via everbij@boerennatuur.nl