Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Akker- en weidevogelbescherming

‘Een nest, wat nu?!’

Boeren en vrijwilligers beschermen samen de nesten van vogels die op het boerenland broeden. Het gaat o.a. om nesten van de kievit, scholekster en grutto. 

Een gemarkeerd nest, wat te doen? 

Nesten zijn gemarkeerd met bamboestokken aan weerszijden van het nest op 5 meter afstand. Het nest ligt al in een mandje. Als je zo’n nest aantreft tijdens landbewerking, dan kun je het volgende doen: 

Informeer bij de boer hoeveel nesten er zijn gevonden op het perceel. 

Verplaats het mandje met het nest naar land dat al bewerkt is. 

Verplaats het nest maximaal 10meter, maar liever minder. 

Zorg dat de rand van het mandje goed afgedekt is met grond. 

Verplaats de stokjes ook mee en zet deze weer op 5 meter afstand van het nest. 

Een andere optie is dat je de stokjes verwijdert en (b.v.) de wiedmachine opheft ter hoogte van het nest. Plaats daarna de stokjes weer terug. 

Een nieuw nest, wat te doen? 

Is het nest niet gemarkeerd, dan kun je het verplaatsen door een nestkuiltje na te maken waar het land al bewerkt is. Leg de eieren er vervolgens voorzichtig in. Soms lukt het ook om het nest met eieren en al te verplaatsen. Een andere mogelijkheid is dat je (b.v.) de wiedmachine opheft ter hoogte van het nest. Probeer het nest te markeren en geef de locatie door aan de weidevogelwerkgroep. 

Maaien van grasland (grutto, tureluur, wulp), wat te doen? 

Informeer bij de boer of er eerder nesten zijn gevonden op het land. 

Zo ja, spaar de nesten en vraag de boer of er een zone gras (minimaal 10 x 10 meter) rondom nesten mag blijven staan. 

Kuikens aanwezig? Vraag de boer of de kuikens eerder al verjaagd zijn van het te maaien perceel. Zo nee, vraag of een aangepaste maaiwijze een optie is. Bijv. het perceel van binnen naar buiten maaien. 

Mest uitrijden & spuiten 

Bij mest uitrijden zal de slang de eieren kapot maken. Neem in zo’n geval tijdig – liefst meer dan een dag van tevoren – contact op met de boer of de weidevogelwerkgroep. Dan kunnen vrijwilligers de nesten voorzien van een metalen beschermdeksel (een soort paddenstoel). 

Tijdens spuiten is geen nestbescherming nodig.