Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Agroforestry in Van Gogh NP

Aanplant van bomen staat volop in de belangstelling. Hoe kunnen bomen gecombineerd worden met een rendabel bedrijfsplan? Brabants Bodem (onderdeel van het Van Gogh Nationaal Park (VGNP) steekt een helpende hand uit.

Het doel van het VGNP is om in Brabant een gezond en leefbaar gebied te creëren, waar de (voedsel)productie in evenwicht is met andere maatschappelijke belangen, ook voor de toekomstige generaties. Het aanplanten van meer bomen in de vorm van agroforestry draagt bij aan dit doel. Brabants Bodem wil agrarisch ondernemers enthousiasmeren en stimuleren om met agroforestry aan de slag te gaan en heeft de uitvoering van dit project gegund aan de Gebiedsonderneming Duinboeren en Maatschappij en het Agroforestry Netwerk Brabant.

Wat is agroforestry?

Bij agroforestry worden landbouwgewassen of grasland bewust gecombineerd met bomen en struiken voor de productie van o.a. noten, fruit en biomassa. Bomen bieden schaduw voor grazend vee en een habitat voor natuurlijke plaagbestrijders, ze binden CO2  en versterken het waterbergend vermogen van de bodem. Daarnaast wordt het landschap aantrekkelijker door de aanplant van meer bomen, struiken en hagen. Het slim aanplanten van de juiste soort bomen of struiken op landbouwpercelen levert voordelen op voor de reguliere landbouwpraktijk. Dat is waar het bij agroforestry om draait. 

Tegemoetkoming

Vanuit dit project is het mogelijk om samen met Piet Rombouts, expert op het gebied van Agroforestry te bekijken welke vorm van Agroforestry past bij jouw bedrijf en toekomstvisie. Een tweetal adviseurs vanuit ons team (zie foto) maakt op basis van de gekozen vorm van Agroforestry een beplantings- en bedrijfsplan op voor jouw situatie. Voor de realisatie is 
€2.000, – per hectare beschikbaar. 

Kortom, mocht je al eens hebben nagedacht om met Agroforestry aan de slag te gaan, dan is dit een goed moment! In het uitgewerkte beplantingsplan staat beschreven hoe de beplanting aangelegd en onderhouden dient te worden en in het bedrijfsplan wordt een indicatie gegeven van de kosten en opbrengsten op de korte en lange termijn. 

Geïnteresseerd?

Wil je meer informatie over agroforestry? Of heb je interesse om met agroforestry aan de slag te gaan? Neem dan contact op met Piet Rombouts via piet@romboutsagroeco.nl of bel 06-15108084. 

Word je graag uitgenodigd voor een van de informatiebijeenkomsten? 
Laat dit alvast weten aan Judith van der Bruggen-van Doren via judith@duingoed.nl of bel 06-20070752.

Ingezonden artikel van Piet Rombouts

Agroforestry in Van Gogh NP

Aanplant van bomen staat volop in de belangstelling. Hoe kunnen bomen gecombineerd worden met een rendabel bedrijfsplan? Brabants Bodem (onderdeel van het Van Gogh Nationaal Park (VGNP) steekt een helpende hand uit.

Het doel van het VGNP is om in Brabant een gezond en leefbaar gebied te creëren, waar de (voedsel)productie in evenwicht is met andere maatschappelijke belangen, ook voor de toekomstige generaties. Het aanplanten van meer bomen in de vorm van agroforestry draagt bij aan dit doel. Brabants Bodem wil agrarisch ondernemers enthousiasmeren en stimuleren om met agroforestry aan de slag te gaan en heeft de uitvoering van dit project gegund aan de Gebiedsonderneming Duinboeren en Maatschappij en het Agroforestry Netwerk Brabant.

Wat is agroforestry?

Bij agroforestry worden landbouwgewassen of grasland bewust gecombineerd met bomen en struiken voor de productie van o.a. noten, fruit en biomassa. Bomen bieden schaduw voor grazend vee en een habitat voor natuurlijke plaagbestrijders, ze binden CO2  en versterken het waterbergend vermogen van de bodem. Daarnaast wordt het landschap aantrekkelijker door de aanplant van meer bomen, struiken en hagen. Het slim aanplanten van de juiste soort bomen of struiken op landbouwpercelen levert voordelen op voor de reguliere landbouwpraktijk. Dat is waar het bij agroforestry om draait. 

Tegemoetkoming

Vanuit dit project is het mogelijk om samen met Piet Rombouts, expert op het gebied van Agroforestry te bekijken welke vorm van Agroforestry past bij jouw bedrijf en toekomstvisie. Een tweetal adviseurs vanuit ons team (zie foto) maakt op basis van de gekozen vorm van Agroforestry een beplantings- en bedrijfsplan op voor jouw situatie. Voor de realisatie is 
€2.000, – per hectare beschikbaar. 

Kortom, mocht je al eens hebben nagedacht om met Agroforestry aan de slag te gaan, dan is dit een goed moment! In het uitgewerkte beplantingsplan staat beschreven hoe de beplanting aangelegd en onderhouden dient te worden en in het bedrijfsplan wordt een indicatie gegeven van de kosten en opbrengsten op de korte en lange termijn. 

Geïnteresseerd?

Wil je meer informatie over agroforestry? Of heb je interesse om met agroforestry aan de slag te gaan? Neem dan contact op met Piet Rombouts via piet@romboutsagroeco.nl of bel 06-15108084. 

Word je graag uitgenodigd voor een van de informatiebijeenkomsten? 
Laat dit alvast weten aan Judith van der Bruggen-van Doren via judith@duingoed.nl of bel 06-20070752.

Ingezonden artikel van Piet Rombouts

Foto: vlnr.; Marco Bijl (Forestry Service Group), Piet Rombouts (Rombouts Agroecologie), Mark Vonk (Groen ing), Jade Koop (Jade Reforestry), Jack van den Berg (Orbis), Loes Vinkenborg (Crops).