Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Agrarisch natuurbeheer ondersteund Landgoed De Koekoek.

Het landgoed De Koekoek in de gemeente Drimmelen heeft een biologische bedrijfsvoering en wordt gerund door de familie Smits van Oyen. De huidige generatie is bij de start in de jaren 90 begonnen in biologisch en is geleidelijk doorgegroeid met eerst Waterschapsranden en nu ook vogelakkers. De vogelakkers van 6,5 en 5 HA passen erg goed in het bouwplan omdat het streeft naar de juiste verhoudingen in het gemengde bedrijf. Op de tientallen HA grond worden vele gewassen verbouwd en een kudde van 50 Aberdeen Angus runderen zorgt voor stalmest. De luzerne in de vogelakker wordt 3 maal per jaar gemaaid en levert daardoor het nodige eiwit op die soms voor de verkoop is maar ook gevoederd kan worden aan de veestapel. Van de vele producten die geteeld worden neemt de organisatie Goeie Kost ook af om in de pakketten te doen van de abonnees. Tevens is er een wandel route over een van de dijken van het landgoed aangelegd vanuit het STIKA, stimuleringskader Groen Blauwe diensten. De foto is gemaakt op tweede pinksterdag jl. en betreft de wandelaars van Wandelen op zondag in Drimmelen. Afgekort de WOZ groep die dankbaar gebruik maakt van de vele ommetjes en boerenlandroutes. Het openstellen van routes over je land draagt bij een het verkleinen van de afstand tussen burgers en boeren en past goed binnen de bedrijfsvoering van Landgoed De Koekoek. Het resultaat is dat de afzet van producten in de omgeving toeneemt. Dit alles is een goede uitgangspositie voor de volgende generatie die zich  al aandient voor de voortzetting.

Sinds mensenheugenis wordt hier het land bewerkt. Ons domein ligt op land dat in 1421 tijdens de St. Elisabethvloed onder water is komen te staan. In de eeuwen daarna werd alles stukje bij beetje weer ingepolderd; het heeft ons het vruchtbare land gebracht voor onze huidige landbouwgronden. Het gebied zoals wij dat nu kennen als het landgoed de Koekoek kwam in 1838 in bezit van de familie. Rond 1900 ging het nog om een aantal kleine polders met daartussen een terp waarop het buitenhuis van de familie stond en enkele boerderijen.

Op het land bij de Buitendijk staat nu nog het ruim 250 jaar oude koetshuis. Vroeger had het een woon- en kroeggedeelte, paardenstal en koetsenstalling. Van hieruit ging men per schuit naar het land op de terp. Dat is zo gebleven tot aan het begin van de vorige eeuw. Nadat er zich Duitse soldaten in de omgeving hadden verschanst, werden in 1944 het oorspronkelijke huis met de boerderijen kapotgeschoten door Engelse tanks die bij het oude koetshuis stonden. Het koetshuis staat er -weliswaar erg vervallen- nog steeds, maar het huis en de boerderijen zijn na de oorlog niet meer herbouwd.

Het huidige landschap ontstond na ruilverkaveling in de zeventiger jaren van de vorige eeuw. Een prachtig gebied waar onze eigen volbloed veestapel van Aberdeen ’Black’ Angus runderen heerlijk kan gedijen. Voor de liefhebbers zie website De Koekoek Drimmelen.

Wandelaars van Wandelen op zondag in Drimmelen. Afgekort de WOZ groep