Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Agrarisch natuurbeheer enorm populair in Noord-Oost Brabant!

Veel bekijks voor proefveld ‘Vogelakker’

Door: Annie Martens
Vrijdag 24 augustus was de tweede kijkdag van de vogelakker proef. Deze proefakker dient als voorbeeld en inspiratie voor boeren die aan agrarisch natuurbeheer doen. Eén van de doelen van deze proef is aan te tonen dat een vogelakker biodiversiteit en goed voer voor koeien combineert.
Deze proef is een samenwerkingsproject van Agrarisch Natuur Beheer (ANB) Oost Brabant en Agro As de Peel. Agro As de Peel is de proeftuin van de regionale samenwerking AgriFood Capital, waar ondernemers, kennisinstellingen en overheden aan de slag zijn met vernieuwingen en verduurzaming van de agrarische sector.

Meer natuurbeheer door boeren
Er kwamen ruim 15 boeren en geïnteresseerden naar het proefveld. Willy Van Erp (bestuurslid van ANB Oost Brabant) vertelde over het succes van het agrarisch collectief. Steeds meer boeren nemen hier deel aan. Zo zijn er inmiddels al 80 boeren in deze regio aan de slag met agrarisch natuurbeheer.
Boeren die aan agrarisch natuurbeheer doen, of dit nog van plan zijn te doen, deden hier kennis op. Jan Ottens, veldmedewerker van ANB Oost, gaf op deskundige wijze uitleg over deze proefakker. Hij gaf aan dat Agrarisch natuurbeheer een steeds belangrijker plek inneemt bij de boeren en dat het een behoud voor de melkveehouderij kan zijn.

Modern boeren en natuurbeheer
Sinds november 2017 kunnen boeren die mee doen met het agrarisch natuurbeheer, ook kiezen voor het pakket ‘vogelakker’. Zo’n akker bestaat voor 75% uit luzerne (of rode klaver) en voor 25% uit stroken met een bloemenmengsel. In dit proef perceel van 2,5 ha zitten drie stroken met verschillende mengsels bloemen. Dit om uit te testen welk bloemenmengsel het beste past bij het pakket vogelakker. Die combinatie van stroken met bloemen met daartussen luzerne blijkt uitermate geschikt voor vogels (voedsel en veiligheid). Uiteraard zullen hier ook talloze insecten van profiteren. Luzerne is en vlinderbloemige plant die geen kunstmest stikstof nodig heeft. Het is een prima en smakelijk voer voor melkvee, een mooie aanvulling op gras en mais. En niet op de laatste plaats een aanwinst voor het landschap! Zo zijn agrarisch natuurbeheer en modern boeren goed te combineren.

Niet beregen toch mooie oogst
Op de proeflocatie staat ondanks de extreme droogte de luzerne er mooi bij. Dit terwijl hij niet beregend is! Met gras zou dit onmogelijk geweest zijn. Geen stikstof nodig en zeer zuinig met water dat zijn eigenschappen die luzerne bijzonder interessant maken voor de hoge zandgronden in onze omgeving.
Luzerne mag sowieso niet gespoten worden. Dit is iets waar de meeste boeren ‘erg aan moeten wennen’ en bovenal: vertrouwen hebben dat het goed komt. De vogelakker is wat dit betreft een schot in de roos, is nu gebleken.