Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Agrarisch natuur- en waterbeheer onder het nieuwe GLB

Vanaf 1 januari 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) definitief van start. Voor alle collectieven in Nederland een belangrijk moment, maar ook een onzeker moment. Ook voor agrariërs is het GLB op dit moment nog erg onduidelijk: ‘zal ik deelnemen aan ANLb of aan ECO-regelingen’, ‘hoe vul ik mijn Niet productieve areaal in als akkerbouwer’ en ‘welke basisvoorwaarden (conditionaliteiten) gaan in op 1 januari 2023 en welke pas in 2024’. Allemaal vragen voor u als ondernemer. Onze veldmedewerkers die bij deelnemers de contracten sluiten worden de oren van het hoofd gevraagd over de consequenties van het GLB. Op veel vragen kunnen zij antwoord geven maar ook veel vragen zijn nog onvoldoende duidelijk en kunnen zij daarom niet beantwoorden. Vragen over ECO-regelingen en het GLB kunnen het beste door de eigen adviseur gegeven worden. Onze veldmedewerkers kunnen met name uitleg geven over het ANLb in de relatie met ECO-regelingen.

Deze onzekere periode is heel vervelend voor iedereen maar helaas is de situatie op dit moment niet anders. 

ZeeBra ondersteunen de collectieven

De medewerkers van ZeeBra ondersteunen de collectieven. Voor ZeeBra en de besturen van de collectieven is het een hele intensieve periode waarin ze de antwoorden zoeken op alle openstaande vragen en daarnaast de nieuwe subsidieaanvraag bij de provincie voor ieder collectief voorbereiden. De subsidieaanvraag moet 30 december bij de provincie worden ingediend. Daarna hebben de collectieven de mogelijkheid om tot eind april de subsidieaanvraag aan te passen. 

Publieksversie simulatietool beschikbaar  

Eind februari komt de publieksversie van de simulatietool beschikbaar. Daarmee kunnen alle bedrijven bekijken op welke manier zij het beste deel kunnen nemen aan de ECO-regelingen en wat dat voor gevolgen heeft voor hun deelname aan het ANLb. Iedere deelnemer aan het ANLb kan tot 15 april wijzigingen aan te brengen in hun ANLb contract. 

Erik van Moorsel 

Algemeen coördinator collectieven Brabant