Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Afscheid van ZeeBra oprichter Jan Baan

De collectieven willen Jan Baan van harte bedanken voor zijn inzet vanaf de start van de collectieven. Hij was initiatiefnemer voor de oprichting van ZeeBra en was bestuurder voor ZeeBra vanuit zijn rol als directeur van het Brabants landschap. De uniek samenwerking van ZLTO, Zeeuws en Brabants Particulier Grondbezit, en het Brabant Landschap en de Stichting Landschapsbeheer Zeeland in ZeeBra is een landelijk voorbeeld gebleken.

De collectieven hebben veel steun ervaren vanuit ZeeBra, en met name vanuit Brabants Landschap die de collectieven bij de start financiële ruimte heeft gegeven. Jan neemt afscheid in verband met zijn pensionering eind mei. 

Jan Baan heeft altijd geprobeerd landbouw en natuurbescherming te verbinden, wat bij het agrarisch natuurbeheer natuurlijk samenkomt. Bij de start van de collectieven heeft hij aangegeven dat agrarisch natuurbeheer via de Collectieven moet slagen. Hij heeft partijen opgeroepen het maximale te doen om dit mogelijk te maken met de oprichting van ZeeBra als gevolg. De collectieven hebben de open, creatieve en oplossingsgerichte samenwerking met Jan als erg plezierig ervaren. 

Zijn opvolger als directeur van het Brabants Landschap en bestuurslid van ZeeBra is Joris Hogenboom.