Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Weidevogelseizoen 2024, ontwikkelingen weidevogels volgen

Het weidevogelseizoen 2024 is alweer gestart. Het eerste kievitsei is gevonden. Voor BoerenNatuur Brabant betekent dit dat ook het beheer in de twee Brabantse kern gebieden voor weidevogels waar we ANLb uitvoeren weer is gestart. We nemen uiteenlopende maatregelen, zoals golfplatenplasdras en kruidenrijk grasland met rustperiode, waardoor de weidevogels ruimte

Lees verder »

Bericht van de veldcoördinator

De Kartuizer vlechtstijl in Hilvarenbeek ANV Kempenland organiseerde begin dit jaar een workshop Vlechtheggen bij Fré van Dal in Hilvarenbeek. De belangstelling was groot! Maar liefst 20 deelnemers waren benieuwd naar dit eeuwenoud boerenambacht. De dag is fantastisch verlopen en weergoden waren ons goed gezind na een lange periode van

Lees verder »

Transitiegewassen, pilot 100haTG1.0

Veelgehoorde vraag bij het project 100haTG1.0: “Wat is of zijn die transitie gewassen?” Ondertussen is de inschrijving en de toebedeling voor dit project om transitiegewassen te telen gesloten, maar de vraag blijft actueel. Hieronder gaan wij in op de betekenis van Transitiegewassen in de zoektocht naar meer duurzaamheid. Over een

Lees verder »

Motorzaagtraining, investering of afgezaagd?

Artikel van Nol van RijsselDeze winter worden er weer volop motorzaagtrainingen georganiseerd. Inmiddels stelt ook Brabants Landschap een certificaat verplicht om zaagwerkzaamheden uit te mogen voeren op hun grond. Ook via ons ANV ’t Broek werden 3 plaatsen gereserveerd in de training voor geïnteresseerde leden. Afgezaagd?Zelf heb ik ruim 10

Lees verder »

Het bijenverhaal

In de vorige nieuwsbrief vermelden we over het initiatief van het samenwerkingsverband bijenlandschap West-Brabant genaamd “Het project ‘van bufferstrook naar bijenstrook’, uitvoeren en uitbreiden.”Vanaf 2023 moeten agrariërs langs waterlopen bufferstroken opnemen in hun percelen. Dit zijn stroken van zo’n 3 tot 5 meter breed waar kortweg geen mest en bestrijdingsmiddelen

Lees verder »

Jaarbijeenkomst Bijenlandschap West-Brabant 13 maart 2024

Volgens goede gewoonte kwamen 13 maart de partners van ons bijenlandschap bij elkaar om ervaringen te delen, terug te blikken op de behaalde resultaten en vooruit te kijken naar de projecten en kansen voor de komende tijd. Deze keer een jaarbijeenkomst met een extra feestelijk tintje omdat de samenwerking met

Lees verder »

Transitie Melkveehouderij, en onder de streep?

Biedt natuurinclusieve landbouw ook voor de boer een duurzame toekomst? Maatregelen als het houden van minder koeien per hectare, langer weiden en het verminderen van kunstmest en krachtvoer komen in aanmerking. Hoe pakken deze maatregelen financieel uit?Onlangs verscheen het rapport ‘Kosten en baten transitie melkveehouderij’ van Wijland, Brabants Bodem en

Lees verder »