Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Actualiteiten in de land en tuinbouw.

Provincie Noord-Brabant houdt zich op vele fronten bezig met ontwikkelingen in de agrarische sector. Dit niet alleen vanuit het perspectief van de sector maar ook vanwege de raakvlakken die er zijn met alle burgers en de omgeving van de provincie. In deze nieuwsbrief van de drie Brabantse collectieven licht ik een van aspecten er uit en dat is het programma Natuur Inclusieve Landbouw (NiL).

NiL houdt in dat er 40 veehouderij bedrijven gezocht worden die de overstap maken naar natuur inclusief. De aankondiging ervan ging gepaard met de zin “provincie helpt natuurboer”. Geen biologische bedrijfsvoering maar een poging de gangbare landbouw meer richting kringloop te bewegen. Dat dit heel divers kan zijn geeft aan dat er veel opties zijn. Een greep uit de mogelijkheden is, stroken landbouw en de combinatie veehouderij fruitteelt, plas dras voor het behoud van de grutto en kievit in ons polder landschap, zonnepanelen op je dak en afname via de postcoderoos etc. De ondersteuning door de provincie wordt gedaan door coaches die geïnteresseerde bedrijven bezoeken en een globaal plan maken. Wanneer je bedrijf op slot zit vanwege een nabij natuurgebied dan biedt dit zeker kansen. De middelen die beschikbaar zijn vanuit de provincie kunnen aankoop dan wel pachtprijs verlaging inhouden.

De voorzitters van de drie collectieven.

De voorzitters van de drie collectieven van links naar rechts, Sjaak van Schie, Frans van Beerendonk, Herman Wijdeven.