Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Aanbod BoerenNatuur t.b.v. het GLB-NSP

De collectieve aanpak werkt! Met onze ervaringen met ANLb en de pilots die de collectieven hebben gedraaid i.s.m. LTO is een schat aan kennis opgebouwd. BoerenNatuur heeft op basis hiervan met de collectieven een aantal aanbevelingen opgesteld voor het nieuwe GLB en NSP. Dit voorlopige aanbod ligt nu als praatstuk bij de Tweede Kamer. Het zal nog worden aangescherpt n.a.v. de ontwikkelingen.

De kernpunten uit ons aanbod zijn:

  • wij kunnen en willen onze ervaring, kennis en kunde inzetten voor alle boeren;
  • wij zijn onafhankelijk (gecertificeerd), landelijk dekkend actief, en beschikken over gebied specifieke kennis over hoe boeren kunnen bijdragen aan biodiversiteit, landschap, water, bodem en klimaat;
  • de evaluatie van het ANLb laat zien dat in gebieden waar boeren samenwerken meerwaarde voor biodiversiteit en landschap bereikt wordt;
  • wij hebben een groot netwerk opgebouwd, van zowel boeren, als overheden en andere gebiedspartners, en zetten dat netwerk graag in om de doelen van het GLB-NSP te helpen realiseren.

Meer weten: klik hier

Presentatie Ad BackxDOWNLOAD
Presentatie Carlo BraatDOWNLOAD
Presentatie Fien OostDOWNLOAD
Presentatie Pieter MarisDOWNLOAD
Presentatie Vera KoorevaarDOWNLOAD