Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

 

 

 

Ligging percelen in… Grondgebruik Mogelijkheden pakketten Code Jaarlijkse vergoeding per ha
zoekgebied 5 meter brede zone Deelnemersversie pakket voor teeltvrije zone bouwland_5plus5_2017 A19c.35.008 € 1225,- per hectare
zoekgebied 5 meter brede zone  – Deelnemersversie pakket voor teeltvrije zone grasland met beweiding  A13c.35.005 € 628,- per hectare
zoekgebied 5 meter brede zone  = Deelnemersversie pakket voor teeltvrije zone grasland zonder beweiding   A13c.35.006 € 766,- per hectare