Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

2500 hectare in Oost Brabant met een vorm van agrarisch natuurbeheer! Ruim 200 boeren doen mee!

Door: Annie Martens
Agrarisch natuurbeheer slaat enorm aan in Oost Brabant.
Dinsdag 12 februari togen ruim 50 belangstellende boeren naar Café ’t Oventje in Zeeland. Om uitleg te krijgen over: Hoe leg je het beste natuur aan op boerenland? En hoe onderhoud je dit?
Doel is om zoveel mogelijk biodiversiteit te krijgen en daardoor de akker- en weidevogels te helpen. Want deze eens zo talrijke vogelsoorten hebben het extreem moeilijk.
Jan Ottens (veldmedewerker bij Collectief ANB Oost Brabant) gaf tips over aanleg en randenbeheer. Hoe krijg je een mooie rand, die voldoet aan de eisen? En hoe voorkom je dat ongewenste kruiden gaan overheersen? Hij ging in op grondbewerking, zaaibed bereiding, zaai tijdstip, soort rand, onderhoud één-meerjarige soorten, mengsel keuze, etc.
Dat er behoefte is aan deze kennis blijkt wel uit de grote opkomst. Voor veel boeren is deze materie nieuw. Niettemin willen zij dit goed uitvoeren en ze namen daarvoor graag de moeite om te komen.

Ooit een gele kwikstaart zijn kuikens zien voeren?
Marco Renes (soortenbeschermer bij Brabants Landschap) liet, met werkelijk unieke beelden, zien hoe onze akker- weidevogels leven. Dit met dia’s en bewegende beelden. Prachtig om te zien hoe de gele kwikstaart , de grutto, de wulp en de kievit hun nestje maken en hun jongen grootbrengen. Beelden die je normaal gesproken nooit te zien krijgt. Beelden, zo mooi dat zelf de mensen achter de bar met open mond stonden te kijken! En zij niet alleen, want ook de boeren vonden dit geweldig! Dit is het waar de boeren met agrarisch natuurbeheer het voor doen. Mooi om te zien en een enorme stimulans om door te gaan!

Natuurpakketten voor boerenland slaan aan in Oost-Brabant.
In kansrijke gebieden is subsidie mogelijk die speciaal bedoeld is voor akker en weidevogels. Er zijn speciale pakketten waarmee de boer en de veldmedewerker een optimaal plan maken. Een mix aan pakketten zorgt voor veel variatie en daarmee een forse toename aan biodiversiteit. Inmiddels zijn er Oost-Brabant ruim 200 boeren die aan agrarisch natuurbeheer doen en zij brengen gezamenlijk zo’n 2500 ha in! Wat overeen komt met zo’n 4000 voetbalvelden! Speciale pakketten zijn er voor: kieviten, leeuweriken, patrijzen, kevers en bijen. Plas-dras (waarbij boeren een akker onder water zetten) en de ‘vogelakker’ zijn subliem. Hele zwermen vogels komen erop af. Wat op de filmpjes van Marco Rens duidelijk te zien was.

Op 1 januari 2016 trad een nieuw subsidiestelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) in werking. Kern van het nieuwe stelsel is een streekgerichte benadering. Subsidie voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer kan alleen in kansrijke gebieden. Die zijn door de provincie aangewezen en op kaarten aangegeven als ‘leefgebieden’. Er zijn drie Brabantse collectieven: West-, Midden-, en Oost-Brabant. De Collectieven zijn opgericht door de Agrarische Natuurverenigingen uit de regio.

Infoaneel biodiversiteit
Collectief Agrarisch Natuurbeheer Oost-Brabant heeft een infopaneel ontwikkeld. Hiermee kunnen boeren laten zien dat zij de biodiversiteit op hun grond serieus nemen. Infopanelen bij de ingezaaide akkers brengen het vele werk in beeld, dat verricht is door de boeren in samenwerking met het ANB Oost-Brabant.  Boeren zijn trots op de toename van weide– en akkervogels, kleine zoogdieren, bijen en andere insecten op hun akkers. Een voorbeeld infopaneel stond binnen ter bezichtiging en de eerste bestellingen zijn alweer binnen.
Ook interesse neem dan contact op met communicatie @anboostbrabant.nl

Ruim 50 belangstellenden luisterden aandachtig naar de interessante lezingen