Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

25 Jaar weidevogelbescherming in Altena

Het idee om 25 jaar geleden weidevogels actief te gaan beschermen is in Altena uitgegroeid tot een ware organisatie. De terugblik hierop bij de feestelijke bijeenkomst te Waardenburg op 20 september 2023 maakte dat wel duidelijk. Het jubileum was ook het moment dat coördinator van het eerste uur Len Bruining het stokje overgaf aan Marga Oerlemans (foto). Gedurende de bijeenkomst die door veel van de 120 deelnemende boeren en 110 vrijwilligers werd bezocht kwamen veel zaken aan de orde. Rode draad hierin was dat er indertijd met eenvoudige kijker potlood en papier werd gewerkt. Heden ten dage zijn dat GPS, de telefoon en drone. Het maakte het werk beter en leuker plus minder verstoring in het veld. 

Specifiek kwam aan de orde dat er onderzoek gedaan is met gezenderde kieviten. Door individuele vogels te volgen wordt veel meer duidelijk over gedrag. Dit levert dan weer kennis op over het juiste beheer. De wulp als grote weidevogel werd door Gerrit Gerritsen uitvoerig besproken in een lezing met veel ondersteuning van beelden. We leerden dat deze vogel pas tot reproductie komt na 3 jaar en er 2 maanden nodig zijn tussen het ei leggen en vliegvlug. Bij de huidige landbouwpraktijken is dit een enorme handicap.

Een andere rode draad, niet te verwarren met rode lijst, is de betrokkenheid en invloed van Brabants Landschap. Na de installatie van het Coördinatiepunt eind vorige eeuw was er een structuur waarbinnen initiatieven zoals hierboven genoemd konden aarden. Toch wel bijzonder dat dit gebeurde in de provincie met maar 1% van de weidevogels in Nederland. Altena is daardoor wel koploper geworden en houdt de aantallen redelijk stabiel wat al een unicum is in ons land. De directeur van BL Joris Hoogenboom schetste in een helder betoog de dilemma’s en uitdagingen voor de agrarische sector om weidevogel bescherming een vaste plek te bieden in de bedrijfsvoering. Een opgave die op het boerenland plaatsvindt maar alleen samen met anderen kan slagen. De ingrediënten hiervoor zijn mankracht, financiën en regelgeving.

Sjaak van Schie