Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

2023, het jaar van de scholekster!

Het klinkt feestelijk: “2023, het jaar van de scholekster!”. En deze eer is deze zwart-witte vogel met lange oranje snavel bovendien al eerder ten deel gevallen in 2008. Hoera? Nee juist niet, want het tegendeel is waar: het gaat juist niet goed met deze markante vogel.

Naast plattelandsvogel is de Scholekster ook wadvogel en in toenemende mate een stadsvogel, vaak op bedrijventerreinen. In al deze leefgebieden heeft de soort te maken met bedreigingen. Ondanks dat hier al veel onderzoek naar is gedaan, weet men nog weinig over de uitbreiding naar de stad en het broedsucces in de stad en het landelijk gebied. 

De Agrarische Natuurvereniging Drimmelen & Moerdijk 

De Agrarische Natuurvereniging Drimmelen & Moerdijk (ANV) zet zich al jaren in voor bescherming van boerenlandvogels, waaronder de scholekster. Vorig jaar zijn door vrijwilligers en boeren 17 nesten van de scholeksters aangetroffen met de grootste aantallen rond Zevenbergen en Fijnaart. Dit jaar gaat het om in elk geval meer dan 10 nesten, maar de aantallen zijn nog niet exact bekend. Door nesten te markeren worden deze gespaard tijdens landbewerkingen. Wim de Vries is hier met enkele enthousiastelingen verantwoordelijk voor en kwam met de ideeën van de palen voor de ‘Piet’. 

Broedpalen

Een manier om het broedsucces van Scholeksters te vergroten is het aanbieden van beschermde nestgelegenheid, bijvoorbeeld in de vorm van een broedpaal. Of deze vorm van beschermen ook echt effect heeft, is nog niet eerder onderzocht. Bekend is – uit onderzoek in Drenthe – dat scholeksters die op daken broeden een groter broedsucces hebben dan grondbroeders. Op het dak komen tenslotte minder roofdieren. Omdat scholeksters hun jongen een tijdje voeren kunnen ze hun nest op het dak maken. Voor kieviten is dit geen oplossing, want kievitskuikens moeten zelf hun kostje bijeenscharrelen.

Port of Moerdijk

Op het terrein van Port of Moerdijk broedden voorheen veel scholeksters op de grond bijvoorbeeld op de stenen tussen de treinrails. Door predatie (vos, marter etc.) doen ze dit nu niet meer. Een enkele scholekster heeft wel een plek gevonden op een dak. Het nadeel van broeden op het dak is dat de jongen soms gewond raken als ze van het dak springen en bovendien zijn de nesten dan minder makkelijk te controleren. 

Broedpaal

Om de scholeksters toch weer te verleiden om meer te gaan broeden op het industrieterrein, heeft de ANV 5 broedpalen gemaakt en aan Port of Moerdijk geleverd. Begin april zijn deze geplaatst. Dat is wel wat laat in het seizoen en daarom zijn ze dit jaar misschien nog niet gebruikt door de scholekster. Eind dit jaar worden en nog 5 geplaatst en de hoop is dat ze volgend jaar deels bezet zullen zijn.