Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

2020: Opnieuw een spannend jaar voor de weidevogels

Dit jaar is opnieuw een spannend jaar voor de weidevogels. De droogte van de afgelopen tijd droogt weilanden en akkers uit. Niet alleen een probleem voor de boeren, maar ook voor de weidevogels. Door de harde grond kunnen zij zelf en hun pullen moeilijk het nodige voedsel vinden. Daarnaast hebben ook de coronamaatregelen effect op bescherming van de weidevogels. Collectieven, weidevogelvrijwilligers, boeren en anderen proberen de vogels zo goed mogelijk tijdens deze bijzondere omstandigheden te helpen.

Jaarlijks gaan in het voorjaar vrijwilligers op pad om de nesten van de boerenlandvogels in het land te registreren. Op deze manier kunnen de boeren en loonwerkers om de nesten heen maaien of deze beschermen bij beweiding of andere bewerkingen. Door de maatregelen vanwege het coronavirus zijn er dit jaar minder vrijwilligers op pad geweest om de nesten te markeren. Daarom hebben collectieven en Boerennatuur de boeren en loonwerkers opgeroepen ook zelf extra goed op de nesten van de vogels te letten.

Aanhoudende droogte
Het broedseizoen is momenteel nog in volle gang. Veel eieren zijn ook al uitgekomen en daarmee komen we bij het tweede probleem: de droogte. Door de droogte van de afgelopen tijd is het voor de vogels en hun jongen moeilijk om aan voedsel te komen. Voor veel collectieven, waaronder de agrarische natuurcoöperatie de Groene Klaver en Collectief Groningen West, was dit een reden om in actie te komen. Op verschillende plaatsen worden extra greppels onder water gezet met waterpompen of worden laaggelegen delen drassig gemaakt. Door de bodem vochtig te houden, komen er meer insecten tot ontwikkeling en kan het voedsel gemakkelijker uit de bodem worden gehaald door de vogels. Verspreid door heel het land zijn veel boeren bereid om mee te werken aan deze initiatieven. De wormen en andere insecten zijn door de droogte dieper de bodem ingetrokken, waardoor het zelfs voor de grutto’s met hun lange snavels onmogelijk is om aan voedsel te komen. De weidevogels trekken naar de plekken waar de grond vochtiger is, zoals in de buurt van sloten en de plasdrassen die via het ANLb worden beheerd. Hier is meer bodemleven en daarmee meer kans om voedsel te vinden voor de volwassen vogels en hun kuikens.
BoerenNatuur