Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

2019, het jaar van de Natuurinclusieve Landbouw?


artikel van Boerennatuur.nl

Zou 2019 dat worden? Zou zomaar kunnen als ik even terug kijk op de eerst weken van dit jaar. Op 16 januari hebben als BoerenNatuur de green deal NatuurInclusieve Landbouw in het groene onderwijs ondertekent. Dat deden we samen met NAJK en vele, groene onderwijs instellingen, van VMBO’s tot en met Universiteiten (o.a. Wageningen en Utrecht). Als laatste ondertekende ook onze minister Schouten deze deal, zij moet natuurlijk voor de financiering zorgen. De ondertekening vond plaats in een overvolle zaal, met enthousiaste mensen uit het groene onderwijs, die op zoek zijn naar vernieuwing, en dan uitkomen bij NatuurInclusieve Landbouw als thema en als kapstok. Want iedereen heeft nu wel door dat als we blijven boeren zoals we deden dan houden we de problemen zoals we die nu hebben, (vrij naar Einstein). Maar daar is kennis voor nodig. Dus hebben al deze onderwijs instellingen met elkaar afgesproken dat ze NatuurInclusieve Landbouw als vast onderdeel gaan maken van hun reguliere curriculum. Niet wetende wat het nu precies is. Maar dat gaan we samen ontdekken. Wij hebben ook ondertekend omdat we deze beweging waardevol vinden en ook onze praktijk en kennis graag willen inbrengen. Daarnaast willen we ook leren van de vele ideeën die kunnen ontstaan als we samen met het onderwijs op zoek gaan naar wat natuurInclusieve boeren nu is.

Carola Schouten mocht natuurlijk als laatste haar handtekening zetten onder de green deal. Daarbij gaf ze nogmaals aan dat we echt op zoek moeten naar een andere manier van landbouw, een landbouw die gebaseerd is op de kringloop gedachte. Schouten: “De ondertekening van deze green deal  is de eerst concrete actie die ik als minister inzet om te komen tot die nieuwe kringloop landbouw. Een mooie ondersteuning voor onze inzet op NatuurInclusieve Landbouw.”

Kick Off
In Limburg was een “kick off” bijeenkomst natuurinclusieve landbouw georganiseerd door Natuurrijk Limburg samen met de LLTB. Ja, je leest het goed een “Kick off” bijeenkomst. Het ging daar erom, om samen met de leden, te kijken hoe de Limburgse landbouw natuurinclusief te maken! Ik mocht daar namens BoerenNatuur ook onze visie neerzetten en vooral ook de aanwezigen uitdagen om vanuit hun eigen bedrijfssituatie te kijken welke stapjes ze morgen al zouden kunnen zetten.  Er werden ook twee mooie onverwachte voorbeelden gepresenteerd door twee ondernemers. Een varkenshouder die probeert door de inzet van regionale rest stromen zijn bedrijf uniek te maken en daardoor meer perspectief voor zichzelf te creëren. En een ondernemer in de boomteelt die door het gebruik van precisie landbouw zijn bedrijf meer NatuurInclusief wil maken. Het was een boeiende avond maar wat mij vooral bijblijft is dat de vragen die er gesteld werden allemaal de achtergrond hadden: “Ik wil hier iets mee maar hoe dan…”

Het is nog vroeg, maar ik voorspel dat 2019 het jaar wordt van de NatuurInclusieve Landbouw!

Alex Datema