Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

15 deelnemers aan de GLB Pilot van collectief Midden-Brabant

Collectief Midden Brabant neemt deel aan de GLB Pilot ‘naar 50 tinten groen in het kleinschalige zandlandschap binnen het van Goghpark’. Deze pilot heeft tot doel om bouwstenen te leveren voor het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid van Europa. Collectief Midden-Brabant heeft in het kader van deze pilot 15 bedrijven gezocht en gevonden voor deelname aan de pilot.

Het betreffen melkveehouders in het kleinschalige zandlandschap van Midden Brabant. De deelnemers nemen inrichtingsmaatregelen ten behoeve van de biodiversiteit. Voorbeelden daarvan zijn het inzaaien van een perceel met een kruidenrijk graslandmengsel, inzaaien van een akkerfaunarand, inzaaien van een perceel met een gras/klaver mengsel of de teelt en het verwerken van eigen krachtvoer. De deelnemers krijgen een vergoeding voor deze inrichtingsmaatregelen en worden begeleid met de input van kennis door het collectief. De pilot wordt in 2021 afgerond.

Deze GLB-pilot wordt gefinancierd door:

Erik van Moorsel Projectleider voor de GLB–Pilot