Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Previous slide
Next slide

132 Nieuwe deelnemers aan de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM)

De derde openstelling voor werving van deelnemers aan de BBM heeft 132 nieuwe deelnemers opgeleverd. In totaal nemen nu globaal 475 melkveehouderijbedrijven deel aan de BBM. Een prachtig resultaat!

Zeer binnenkort zullen de nieuwe deelnemers bezocht worden door de veldmedewerkers van de collectieven om hun deelname definitief te maken door het invullen van de scores op de kwaliteitsindicatoren en de verwachte stijging die zij als ondernemer nastreven. Deze kwaliteitsindicatoren zijn een ‘maatstaf voor de duurzaamheid’ van de bedrijven. Hoe hoger de scores, hoe duurzamer het bedrijf.  De deelnemer geeft zelf aan welke score hij verwacht te kunnen halen en zijn behaalde score is richtinggevend voor de vergoeding die hij ontvangt. 

Alle deelnemers worden binnenkort benaderd

Naast de bezoeken aan de nieuwe deelnemers, die nu starten, worden ook de deelnemers die in 2021 en 2022 zijn gestart binnenkort benaderd om aan te geven of er veranderingen in hun scores worden verwacht. Naar verwachting zal hiermee gestart worden vanaf 15 juni. 

Erik van Moorsel (coördinator voor de Brabantse collectieven)