Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Previous slide
Next slide

Collectief ANB Brabant voert per 24 november 2023 de nieuwe naam BoerenNatuur Brabant. Waar Collectief ANB Brabant staat is bedoeld BoerenNatuur Brabant.

Nieuws

MAS-tellingen in winter- en broedtijd

Al enkele jaren wordt er in Brabant in een aantal kerngebieden voor agrarisch natuurbeheer intensief geteld. Vogeltellingen geven een beeld van de effectiviteit en aantrekkingskracht van maatregelen op boerenland op akkervogels. De gegevens, die verzameld worden door vrijwilligers, worden o.a. gebruikt om trends van boerenlandvogels te berekenen. Alleen door te

Lees verder »

Nieuws van de Biodiversiteitsmonitor BBM

Doelsturing met KPI’s zoals we die kennen van de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehoudereij (BBM), komt ook landelijk steeds meer in de belangstelling te staan. Inmiddels werken 450 melkveehouders met BBM. Met de nieuwe financiële bijdrage van het ministerie zijn er weer groeikansen: gaan we met de vierde ronde de 600 boeren

Lees verder »

Succesvolle informatiebijeenkomst van BoerenNatuur Brabant West

Op 8 november 2023 was er een succesvolle informatiebijeenkomst van BoerenNatuur Brabant West, toen nog Collectief ANB West-Brabant, bij de Menmoerhoeve in Etten-Leur. Er waren 68 aanwezigen, bestuurders van de provincie, gemeenten, waterschappen, natuurorganisaties en medewerkers van die organisaties. Ook waren er bestuurders van Brabantse en Zeeuwse collectieven agrarisch natuurbeheer

Lees verder »

Boeren en natuur gaan prima samen in BoerenNatuur Brabant 

’s-Hertogenbosch, 24 november 2023 Vandaag was het een bijzondere dag voor de Collectieven Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer van West-, Midden- en Oost-Brabant om twee redenen.  Om met de eerste te beginnen: gedeputeerde mevrouw Roijackers (Natuur, Milieu en Brabants Programma Landelijk Gebied) overhandigde de beschikking van de provincie op de gebiedsaanvraag aan de voorzitters. Het gaat om een

Lees verder »

Deelnemers BBM komen nu uit geheel Brabant

Nieuws van Brabants Bodem:In 2021 is gestart met de werving van deelnemers voor de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM). In eerste instantie werd geworven binnen het Van Gogh Nationaal Park i.o. In de volgende openstellingen konden melkveehouders uit geheel Brabant zich aanmelden. Spreiding deelnemersHet beeld is nu dat melkveehouders vanuit alle

Lees verder »

Nieuw Project: 100 ha transitiegewassen 

Het succes van het project 100haPKG, om Productief Kruidenrijk Grasland te stimuleren, smaakt naar meer. Opnieuw staken Collectief Midden-Brabant (CMB) en Waterschap De Dommel (WDD) de koppen bij elkaar: wat is er nog meer mogelijk? Transitiegewassen De samenwerking tussen CMB en WDD leidt opnieuw tot een interessant project. Met budget

Lees verder »

Succesvolle Biodiversiteitsmonitor krijgt een vierde ronde en meer!

Na drie openstellingen in 2021, 2022 en 2023 krijgt de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM) een vervolg. Begin 2024 kan een vierde ronde van start dankzij een nieuwe impuls van Provincie Noord-Brabant in samenwerking met het Ministerie van LNV van maar liefst 13,5 miljoen euro. Uiteindelijk streeft men naar 600 deelnemers.

Lees verder »

Brabantse voorzitters, voorwoord

Herfst, herfst wat heb je te koop…… Een kinderliedje. Een zinnetje wat zich vastbijt in je brein, een oorwurm. Een zinnetje wat ook een glimlach brengt. Jezelf als kind weer zien in een omgeving welke getooid is met een veelkleurig bladerendek. Een veelkleurig landschap, daar zetten we ons voor in

Lees verder »

Uit het bestuur van BoerenNatuur

De door de regering zo gewenste weg naar een meer natuurinclusieve landbouw ligt vol voetangels en klemmen. In de 8 jaar dat we bezig zijn het agrarisch natuurbeheer in Nederland vorm te geven en uit te voeren, hebben we al heel wat hindernissen moeten slechten, maar vooral het laatste jaar

Lees verder »